In de Turkse provincie Izmir werden eerder oude antieke begraafplaatsen teruggevonden. In de begraafplaats vond men naast beenderen allerlei artefacten terug. De artefacten behoren vermoedelijk toe aan een oude familie van adel.

De begraafplaats werd ontdekt tijdens opgravingen in de antieke stad van Metropolis in het Torbali district, zo een 40 kilometer verwijderd van Izmir.

De ontdekking van het massagraf markeert meteen ook het eerste bewijs dat er in de stad Metropolis gebruik werd gemaakt van massagraven. Voordien had men enkel bewijs van graven gevonden bedoeld voor een individu.

De archeologen ter plekke vonden onder andere ook bronzen spiegels, lepels, glas en keramiekflessen. Daarnaast vond men eveneens oude lampen in de graven.

Lampen

De lampen werden vermoedelijk begraven met de overleden persoon met als doel de weg naar het hiernamaals te verlichten.

Professor Serdar Aybek, leider van de opgravingen in het gebied, geeft aan dat de ontdekking ons belangrijke aanwijzingen geeft omtrent de culturele en sociale praktijken van de bewoners van de stad Metropolis.

“Het concept familie in de stad Metropolis na de eerste eeuw was gebaseerd op zeer sterke funderingen.” Aldus Aybek, daaraan toevoegend dat de stad eveneens een niet onbelangrijke rol speelde als handelscentrum in het gebied rondom de stad.

Sabah