Simone Kukenheim

De gemeente Amsterdam wil de komende tijd in gesprek gaan met mensen die twijfelachtig staan tegenover vaccineren.

Volgens de gemeente zijn de vaccinatiegraden onder Amsterdammers momenteel niet hoog genoeg om iedereen te beschermen. Met de gesprekken wil Amsterdam de vaccinatiegraden omhoog tillen.

“Juist nu vaccinaties zo in de belangstelling staan is het belangrijk om met alle groepen, dus ook de jeugd, het gesprek aan te gaan over vaccineren”, benadrukt zorgwethouder Kukenheim.

“De Amsterdamse percentages liggen helaas nog steeds onder het landelijk gemiddelde en onder de streefcijfers zoals die zijn vastgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie.”

De gesprekken die de gemeente wil voeren gaan dus niet alleen over de coronavaccinatie. “Vaccineren gaat immers over meer dan COVID-19”, aldus Kukenheim.

Ook al zit Amsterdam nog steeds onder het landelijk gemiddelde, er is wel een stijging te zien in het aantal gevaccineerde kinderen.

Turkse achtergrond

“Niet voor iedereen zijn deze vaccinaties echter vanzelfsprekend”, zegt Kukenheim. De gemeente laat weten nu ook inzicht te hebben in welke groepen inwoners een lage vaccinatiegraad laten zien.

Vooral meisjes met een Marokkaanse of een Turkse achtergrond vallen daarbij op.

In een enquête over verschillende soorten vaccinaties werden kinderen die zich niet hebben laten vaccineren gevraagd waarom ze zich niet hebben laten prikken.

Volgens de gemeente werden ‘ik kon niet op de prikdag’ en ‘ik ben vergeten te gaan’ vaak genoemd als reden.

Met de digitale gesprekken wil de gemeente verder ingaan op de twijfels en overwegingen van ouders die hun kind niet willen of kunnen laten vaccineren.

Bron: Turkse media