De regering van Kabul heeft officieel de procedure ingeleid, waarbij 16 FETÖ scholen in Afghanistan onder het zeggenschap van de Turkse staat werd geplaatst.

Na de gefaalde coup van juli 2016 heeft Turkije verschillende staten verzocht het FETÖ-scholennetwerk over te dragen.

De Afghaanse minister van Onderwijs, Shafique Samim, liet in een persconferentie weten dat de Afghaanse president, Mohammad Ashraf Ghani, zes maanden geleden een verzoek hierover had ontvangen. Hij voegde eraan toe, dat Ghani zich had verzet tegen de sluiting van de scholen, maar dat hij de overdracht aan de Turkse staat goedkeurde.

Maarif Fonds

Het ‘Maarif Fonds’ werd opgezet na de gefaalde coup van juli 2016 met als doel, het bestuur over te nemen van de overzeese FETÖ scholen, om zo een einde te maken aan het (scholen)netwerk. Er wordt geschat dat er 8.000 jongens en meisjes deelnamen aan de FETÖ scholen van Afghanistan.

Het voormalig management is tegen de overgave van deze scholen aan de Turkse overheid. Echter is de Afghaanse regering van mening dat deze maatregel de scholen open kan houden en ze zelfs kan verbeteren.

Volgens Samim, heeft het ‘Maarif Fonds’ de belofte gemaakt om 5 miljoen euro te investeren in de scholen, om ze open te houden en de onderwijsstandaard te verhogen.

Hervormde Turkse scholen

Mucip Uludag, de coördinator van het ‘Maarif Fonds’ heeft dan ook laten weten dat de hervormde Turkse scholen in Afghanistan, de beste kwaliteit zullen bieden aan de studenten en daarmee zijn studietoelagen inbegrepen voor hogere studies in Turkije aan te vatten.

Hij heeft ook erbij verzekerd dat het nieuwe scholensysteem, niet zal vasthouden in het vorige discriminatoire systeem dat opgezet was, waarbij enkel kinderen van de elite klasse werden toegelaten in de scholen.

AA