Een prehistorisch zegel van zo’n 9.000 jaar oud werd eind oktober opgegraven uit een heuvel in Mersin aan de Turkse zuidkust.

Het zegel – dat dateert van 7.000 v.C. – werd ontdekt bij opgravingen in Yumuktepe Höyük, vier kilometer ten westen van het stadscentrum.

Een team van 25 mensen deed gedurende tweeënhalve maand onderzoek op de site. Het team werd geleid door Isabella Caneva, een professor Archeologie aan de universiteit van Lecce in Italië. Ze ontdekten verder nog een pijlpunt uit het Neolithicum en stukken van een katapult.

Nederland beschuldigt Turkije van steun aan terrorisme maar steunt zelf terreurgroeperingen

“We vonden een zegel van 9.000 jaar oud. Zegels wijzen op het bestaan van privé-eigendom. Er staan geometrische patronen op,” aldus Caneva.

“Toen we de obsidianen pijlpunt wegnamen, vonden we daaronder een heleboel katapultstenen uit de kopertijd (5500 – 3300 v.Chr.), en het zegel met geometrische patronen,” aldus nog de archeologe.

Bij de opgravingen heeft het team waardevolle en nuttige informatie verzameld over de geschiedenis van het gebied.

De heuvel van Yumuktepe Höyük wordt beschouwd als een van de oudste nederzettingen in Anatolië. Er werden sporen gevonden uit het vroeg-Neolithicum, het vroeg-Chalcolithicum, de vroege Bronstijd en de IJzertijd, maar ook uit de Romeinse tijd.

Sabah

S.V.R.