Volgens een rapport van de Wereldbank dat dinsdag werd gepubliceerd, zal de Turkse economie in 2018 met 4,7 procent groeien. In 2019 verwacht men een groei van 4,4 procent. Het jaar daarop dalen de verwachting lichtjes tot 4 procent.

De Turkse inflatie zal tegen het einde van dit jaar krimpen tot 10,4 procent. In 2019 rekent men op een verdere daling tot 9 procent. In het jaar daarop voorspelt de bank een inflatie van 8,2 procent. Ook verwacht men dit jaar dat het tekort op de lopende rekening zal dalen met 5,7 procent. in 2019 zal dit cijfer krimpen met 5,6 procent en in 2020 met 5,5 procent.

“Het krachtig herstel van Turkije in 2017 (7,4 procent) ging gepaard met toenemende macro-economische onevenwichtigheden. Voor 2018 wordt echter een gematigde groei van 4,7% verwacht, die dichter bij het potentieel zal liggen. De armoede zal naar verwachting afnemen, zij het in een trager tempo dan de voorgaande jaren,” aldus het rapport.

Stimuleren

Het verslag stelt vast dat het huidig expansief beleid de vraag waarschijnlijk zal stimuleren, vooral met vooruitzicht op de komende verkiezingen: “De belangrijkste risico’s zijn onder meer inflatie en de aanscherping van de mondiale financiële voorwaarden, waardoor de toegang tot externe financiering zou kunnen worden beperkt, de kosten van de buitenlandse schuld zouden kunnen stijgen en het externe begrotingsevenwicht zou kunnen verzwakken.”

Externe kwetsbaarheid

Het verslag voegde het volgende toe: “De externe kwetsbaarheid van Turkije blijft groot. De aanscherping van het Amerikaans monetair beleid in 2018 zou het tempo en de omvang van de kapitaal uitstroom kunnen doen toenemen. Hierdoor nemen de rente- en wisselkoersrisico’s voor de buitenlandse schuld van Turkije toe. Vooral de private sector wordt getroffen, die 70 procent van de buitenlandse schuld voor zijn rekening neemt. Hoewel het grootste deel van de schuld op lange termijn is afgelost, kan een zwakkere Turkse lira en de duurdere externe financiering een negatief effect hebben op de bedrijfsbalansen.

In 2017 overtrof de Turkse economie de verwachtingen van alle internationale instellingen met een groei van 7,4 procent.

Sabah

O.A.