Een Brit, strijdend aan het front in de Syrische Koerdische stad Afrin, vertelt hoe hij reeds twee weken aan felle bombardementen door de Turkse troepen overleefd heeft. De soldaat geeft echter toe dat de kans op een zege tegen de Turken slinkt met de dag.

Huang Lei, een Britse-Chinese soldaat, meevechtend in de rangen van de YPG-militie, is een van de vijf Britten die vrijwillig ervoor koos deel te nemen aan de strijd die op dit moment wordt gestreden in de stad Afrin tegen de Turken en hun bondgenoten.

Weinig hoop

De man gaf onder andere aan dat ze de eerste ronde aan gevechten overleefden zonder gewonden en/of doden samen met 15 andere buitenlandse strijders. De soldaat geeft echter aan dat ze geen schijn van kans hebben tegen de overweldigende kracht van het Turkse leger. De Koerden bestaan samen met hun enkele verdedigende bondgenoten vanuit het buitenland maar uit enkele duizenden strijders.

“De strategie op dit moment is simpel: ze bombarderen ons dag en nacht.” Aldus volgens de soldaat tijdens een onderbreking van de bombardementen van 3 dagen.

“Ik twijfel er ten zeerste aan dat we in staat zullen zijn de Turkse troepen tegen te houden. Ze hebben tanks, gepantserde transportvoertuigen, jets en ten slotte satellieten. De Turkse natie is een grote en machtige natie met veel middelen, een echte oorlogsmachine. Naarmate de tijd vordert zullen ze, traag maar zeker, de strijd winnen. Maar mijn groep en ik zullen onze grond zolang mogelijk verdedigen. We zijn niet van plan op te geven.”

Huang, 24 jaar oud, is een van de Britse strijders in de rangen van de YPG en de overkoepelde groep van de Syrische Democratische Troepen, ondersteund in de strijd tegen Isis door de Britten en de Amerikaanse speciale eenheid en luchtvloot.

The Times (UK)