Foto: Recep Tayyip Erdoğan

Moskeeën hebben de mogelijkheid om weer erkend te worden. “Wel onder concrete voorwaarden, zoals het verbod op buitenlandse financiering en inmenging”, stelt minister Bart Somers (Open Vld).

Een nieuwe dienst in Vlaanderen zal de moskeeën ook permanent screenen. Het decreet gaat in vanaf september 2021.

Dan kunnende oude aanvragen opnieuw ingediend worden. Maar ook moskeeën die al erkend zijn, zullen een nieuwe erkenning moeten aanzoeken. Zonder erkenning krijgen ze waarschijnlijk geen steun.

Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) is zeer opgewekt met de nieuwe maatregels van Somers. “We breken hiermee met de lange arm van Recep Tayyip Erdoğan die hier via de Turkse moskeeën nog invloed had”, zegt Zuhal Demir.

“Staatsinmenging wordt verboden. Erkende moskeeën zullen dus financieel en ideologisch onafhankelijk zijn. Dat is goed voor de integratie.”

Foto: Zuhal Demir

Diyanet, het Turkse Presidium voor Godsdienstzaken, financiert niet de moskeeën, maar enkel de imams. Die worden in Ankara opgeleid en meestal voor een periode van vijf jaar naar hier gestuurd.

Moskeeën die niet erkend zijn – en dat is de overgrote meerderheid, ook die van Diyanet – krijgen trouwens al een tijdje geen visum meer om hun imams te laten overkomen uit Turkije.

Imams mogen niet gefinancierd worden vanuit het buitenland. Al zijn buitenlandse imams wel nog mogelijk, op voorwaarde dat ze onafhankelijk zijn.

Een nieuwe Vlaamse “bestuurlijke informatie- en screeningsdienst” zal toezien op hun onafhankelijkheid. Die dienst zal samenwerken met staatsveiligheid en politie.

“Op die manier zal er een veel betere controle gebeuren, maar kunnen we lokale geloofsgemeenschappen ook veel beter ondersteunen”, legt Somers uit.

“De Belgische overheid screende vroeger ook al”, zegt Mehmet Üstün. “Dat de Vlaamse dat nu wil doen, maakt ons niet uit. Op voorwaarde dat die screening objectief en niet politiek is.”

Vlaamse imamopleiding

Vraag is waar moskeeën hun onafhankelijke imams moeten gaan halen. Sinds vorig jaar is er een Vlaamse imamopleiding aan de KU Leuven, maar die telt amper 4 leerlingen.

“We zijn indertijd ook met vier studenten gestart voor de opleiding van islamleerkrachten”, zegt Üstün.

“We kunnen ook mensen inzetten die hier secundair onderwijs hebben gevolgd en in het buitenland theologie hebben gestudeerd. Die hebben we ook.”

Bron: Belgische media