Binnen het kader van alle verhalen over de strijd in Canakkale past wellicht de heldendaad van de gevierde korporaal Seyit. Zijn standbeeld van 1992 staat aan de oever van de Dardanellen, een paar honder meter na Kilitbahir, waar de doorgang het nauwst is.

Naamloosaaaa

Je kunt de plek van het standbeeld niet ongemerkt passeren. Het beeld is daar al te groot voor. De inscriptie bij het beeld maakt duidelijk dat het hier om een held gaat van de 18e maart 1915.

seyit-onbasi-aniti-non-com-seyit-monument

Alle 61 kameraden van de artillerist Seyit waren al buiten gevecht gesteld, toen hij in zijn eentje de laatste granaat van 295 kilo uit zijn magazijn haalde, die naar het kanon droeg en vervolgens eigenhandig afvuurde. Deze op zichzelf al onwaarschijnlijke daad werd nog overtroffen door het feit dat ook nog eens het slagschip de Ocean werd geraakt. De Ocean werd vervolgens onbestuurbaar, liep daardoor op een mijn en zonk.

De herinnering aan Korpoaal Seyit wordt al lang in ere gehouden. Ter gelegenheid van de 40 jarige herdenking van de zeeslag op 18 maart werd in 1955 een speciale postzegel uitgegeven, waarop de held prominent is afgebeeld.

8f4c8c2b253637f1bbc01dc01449161f

Bron: Het epos van Gallipoli, p. 204 – 207