De Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties met als missie het bijdragen aan de vredesopbouw, armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog door onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie.

De UNESCO heeft 55 steden uit 27 landen opgenomen in het Wereldwijde Netwerk van Lerende Steden (GNLC). Daarbij horen ook de Turkse steden İzmir, Balıkesir en Afyonkarahisar.

“Deze steden hebben bewezen dat een goedwerkend beleid en goedwerkende praktijken van levenslang leren kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame stad.

Verder dragen ze ook bij tot het halen van de doestellingen voor 2030,” liet UNESCO op 18 september weten in een persbericht.

Daarmee staan er nu 230 steden uit 64 landen op de GNLC-lijst van de UNESCO.

“Deze steden zijn bijzonder goede voorbeelden van hoe levenslang leren een realiteit kan worden op lokaal niveau,” lezen we verderop in het persbericht.

“De burgemeester en het stadsbestuur hebben zich sterk geëngageerd om levenslang leren te promoten. Dat is een cruciale vereiste om een lerende stad te kunnen worden,” klinkt het.

David Atchoarena

David Atchoarena is directeur van het Instituut voor Levenslang Leren en coördinator van het netwerk. Hij benadrukt de onderlinge verbondenheid van de pandemie en het onderwijssysteem.

“Door de coronapandemie werd de nood aan een veerkrachtiger onderwijssysteem voor de toekomst meer dan ooit op scherp gesteld. Omdat meer dan de helft van de mensen in verstedelijkte gebieden woont, moeten we vooral focussen op de steden bij deze onderneming.”

“Tijdens de pandemie hebben de lerende steden laten zien dat ze goed geplaatst zijn om van levenslang leren een realiteit te maken, ook in moeilijke omstandigheden,” aldus nog Atchoarena.

Bron: Hürriyet

S.V.R.