In het Turkse parlement werd woensdag een wet goedgekeurd die zal leiden tot de regulering van online video en audio-uitzendingen.

Als gevolg van de omnibuswet, die op 21 maart door het parlement werd goedgekeurd, moeten dienstverleners die online uitzendingen publiceren, een uitzend en zendvergunning krijgen van de Hoge Raad voor Radio en Televisie (RTÜK).

Bij het ontbreken van een licentie kan de rechter binnen 24 uur na een klacht van de RTÜK beslissen om bepaalde online content te weigeren. Als de rechter beslist dat de inhoud illegaal is, dan zal alleen de toegang tot die specifieke inhoud worden geblokkeerd en niet de hele webpagina.

De omroeporganisatie kan in overeenstemming met het strafrecht bezwaar aantekenen tegen de beslissing. Een kleine aanpassing van het wetsvoorstel, die werd ingeleid door de regerende Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP), heeft ervoor gezorgd dat de Autoriteit voor Informatie en Communicatietechnologie (BTK) de opdracht heeft gekregen om binnen zes maanden een officiële gids uit te brengen over de nieuwe wet.

De persoonlijke uitwisseling van informatie en berichten gedeeld op sociale media vallen niet onder de nieuwe wet.

Hurriyet