Foto: De Nederlandse Rijksoverheid

Een Turkse Nederlander moet 20 jaar bijstand terugbetalen omdat hij in diezelfde periode een aanzienlijk bezit aan onroerend goed had opgebouwd in Turkije.

Dit had hij niet gemeld aan de sociale dienst. Aanspraak op bijstand slaagt nooit als het persoonlijk vermogen te hoog is.

De man kreeg al een bijstandsuitkering voor een alleenstaande sinds januari 1990. In 2012 krijgt de sociale dienst van de gemeente Amsterdam een anonieme tip dat de Turkse Nederlander helemaal niet woont in het door hem opgegeven hoofdstedelijke adres, een woning die in bezit is van zijn broer.

‘Vermoeden van fraude’

Vanwege een vermoeden van fraude laat de gemeente Amsterdam in Turkije een onderzoek doen door het Internationaal Bureau Fraude in samenwerking met het Bureau Sociale Zaken van de Nederlandse ambassade in Ankara.

Ondanks een weigering van het lokale kadaster om de ambassademedewerker toegang te verlenen, haalt deze bij de afdeling onroerendzaakbelasting in de betreffende Turkse gemeente toch de nodige bewijzen van de ondernemersgeest van de bijstandsfraudeur boven water.

De man bleek voor maar liefst zes woningen en zeven werkplaatsen belastingaangiftes (OZB) in te dienen, objecten die hij in de jaren 1985 tot 2004 kocht en geheel of gedeeltelijk in zijn bezit heeft.

Twee van de werkplaatsen waarvan de man voor de helft eigenaar is en de bouwgrond waarop één inmiddels gesloopte woning stond, zijn op 23 augustus 2013 getaxeerd door een lokale makelaar. Daarbij is de waarde van het aandeel van de man in deze onroerende zaken op 64.000 euro vastgesteld.

Frauderapport

Op basis van het frauderapport zet de gemeente Amsterdam de bijstandsuitkering eind 2012 al stop.

In 2016 besluit het college dat de man over de hele periode 1992-2012 geen recht had op bijstand. Zij vermogen kwam door het grootscheepse vastgoedbezit in Turkije boven de vermogensgrens uit. De gemeente vordert bovendien voor de periode 1997-2013 bijna 2 ton aan onterecht genoten bijstand terug.

De man gaat in verweer tegen de beslissing bij de Centrale Raad van Beroep (CRB). Hij bestrijdt dat hij eigenaar is van het onroerend goed.

Daarnaast zou de ex-vrouw van de bijstandsfraudeur de daadwerkelijke eigenaar zijn van het onroerend goed.

De CRB ziet geen bewijs voor die stellingen en wijst erop dat ook in Turkije onroerendzaakbelasting wordt opgelegd aan de eigenaren.

Volgens de raad heeft de man geen bewijs geleverd dat hij niet de eigenaar is. De raad bevestigt een eerdere uitspraak van de rechtbank die ook al bepaalde dat de man het uitkeringsgeld moet terugbetalen.

 

Bron: NM