Meral Özcan is Open Vld-politica in Beringen.

Beste schrijver?, Beste afzender?,

Graag geef ik een antwoord op uw brief. Uw brief is op Facebook, per mail en per post ondertussen bij verschillende Limburgse Turken aangekomen. Ik voelde me er ongemakkelijk bij. Wat moest ik ermee doen? Laten liggen en laten bezinken of me weer ertegen verzetten? Het is dat laatste geworden…

LEES OOK: Limburgse Turken krijgen anonieme brief: “Verhuis”

Ik ben een jonge Turkse Limburger die in dit land geboren en getogen is. Elke dag probeer ik een positieve bijdrage aan de samenleving te geven. Ik voel me ook vrij in dit land. Ik kan mijn politieke en religieuze overtuiging in alle vrijheid beleven.Omdat een kleine minderheid haat zaait, acht u het nodig om ons allemaal in de hoek te zetten als de grote middelvinger-opstekers. Mijn middelvinger heb ik nog niet hoeven opsteken. Maar elke dag nog moet ik wel een vuist maken, om op te boksen tegen de onverdraag-zaamheid. Zo moet ik bijvoorbeeld nog altijd persoonlijk vechten tegen wij/zij-verhalen.

Hoe meer ik me engageer voor een inclusieve samenleving, hoe meer tegenwind ik krijg. Soms laat ik mijn moed eventjes zakken en probeer ik terug naar hoop te zoeken. Maar uiteindelijk wint mijn positieve ingesteldheid het toch altijd. En dus krabbel ik weer recht.

Meral Ozcan
Meral Ozcan

Ik volg de politiek in mijn vaderland op de voet. Net als iedereen heb ik daar soms ook mijn bedenkingen bij. Daarom ga ik het debat zonder problemen aan, bijvoorbeeld op social media. Wij zijn dan ook mondige burgers. Dankzij de hervormingen van Atatürk in 1923 kregen Turkse vrouwen volledig stemrecht. In België gebeurde dat bv pas na WOII. Ik denk dat ik mijn assertiviteit toch ook te danken heb aan mijn Turkse roots. De dapperheid van vrouwen uit Anatolië is legendarisch.

Turks bloed made in Limburg

Ik ben een product van België, niet geïmporteerd. Made in Belgium, of beter nog: Turks bloed made in Limburg. Ik ben met hart en ziel in Limburg verankerd maar tegelijkertijd ben ik ook trots en fier op mijn roots!

De Limburgse Turken staan bekend om hun gastvrijheid en samenhorigheid. Nu wordt de volledige Turkse gemeenschap in een slecht daglicht geplaatst en dat vind ik onrechtvaardig. Jarenlang hebben onze vaders in de mijnen het zwart roet van hun gezicht moeten vegen. Nu krijgen ze een anders gekleurd roet over hun gezicht. Nee, wij willen niet bestempeld worden als opportunisten, of de deur gewezen worden.

Iedereen heeft recht op zijn of haar mening. Maar ik pas voor deze polariserende boodschap, en kies voor een inclusieve samenleving waar iedereen zich in alle vrijheid kan ontplooien. U zegt op het einde van de brief: ‘Ga daar waar jullie hart ligt.’ Mijn antwoord op uw verzoek is “het hart van Limburg”. Mijn hart ligt hier in het warme Limburg. Limburg, waar iedereen welkom is.

Geen opgestoken middelvinger maar een uitgestoken hand!

Het ga je goed.

Meral Özcan

demorgen.be