De Nieuws BV

De verkiezingen zijn in aantocht dus er wordt erop los gepeild. Opiniepeiler Aziz el Kaddouri, onderzoekt het stemgedrag van een hele specifieke groep: de biculturele Nederlanders.

En dan met name de MTSA-groepen: Marokkaanse, Turkse, Surinaamse én Antilliaanse Nederlanders. In De Nieuws BV deelt hij de resultaten van zijn onderzoek.

Het onderzoek focust zich op de MTSA-groepen, toch wel vier heel verschillende groepen. Om zo representatief mogelijk te zijn, zijn er een aantal criteria om je aan te houden volgens El Kaddouri.

“We zorgen ervoor dat we van elke groep ongeveer 300 mensen spreken. Binnen die groep zorgen we ervoor dat het representatief is”, aldus El Kaddouri.

Opiniepeiler Aziz el Kaddouri

“Dat doe je door te letten op evenveel mannen als vrouwen, verschillende opleidingsniveaus, leeftijd, randsteden en kleinere gemeenten.”

Uiteindelijk is het gelukt. Daaruit blijkt dat het stemgedrag van de MTSA-groepen niet heel veel verschilt ten opzichte van vier jaar geleden.

“Nog steeds zien wij dat de grote traditionele partijen het slecht doen,” aldus El Kaddouri.

“Dit komt omdat zij de afgelopen jaren heel weinig aandacht hebben gegeven aan bijvoorbeeld discriminatie. Dat is toch wel een vraagstuk dat heel erg speelt binnen de MTSA-groepen.”

Grootste partij

“DENK is, vier jaar geleden ook al, de grootste partij onder de Turkse en Marokkaanse Nederlanders. Bij de Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders zien wij bijvoorbeeld de PvdA veel terugkomen.”

Ook de opkomst van de stemgerechtigden binnen de MTSA-groepen is gepeild.

“We zien een hogere opkomst vergeleken met vier jaar geleden, maar het is nog best wel laag. 3 op de 10 zegt zeker te stemmen, de rest twijfelt nog”, aldus El Kaddouri.

“Dan praat je over ongeveer 4 tot 5 zetels van deze groepen.” Mede door de komst van de nieuwe, kleinere partijen is de opkomst verhoogd, men voelt zich nu meer gerepresenteerd.

De lage opkomst kan mede verklaard worden door verschillende factoren. “Ik hoor van mensen dat zij bijvoorbeeld het gevoel hebben dat er inhoudelijk weinig te kiezen valt”, Zegt El Kaddouri.

“Of ze hebben juist het gevoel dat hun stem geen verschil gaat maken. Ook het opleidingsniveau speelt mee. Een deel heeft een laag opleidingsniveau. Je merkt hoe lager het niveau, hoe minder de interesse voor politiek. Dat geldt trouwens voor heel Nederland.”

Rare periode

Ondanks de rare periode waarin de verkiezingen plaatsvinden en dit onderzoek heeft plaatsgevonden, heeft Corona geen invloed gehad op de stembereidheid vertelt El Kaddouri.

“Wel zagen we dat het Coronadebat domineert. Een groot deel is het bijvoorbeeld niet eens met het Coronabeleid van de overheid. Maar Corona verhindert het stemmen niet.”

Bron: Nederlandse media