In het Turkse staatsblad ‘T.C. Resmi Gazete’ werd een presidentieel decreet gepubliceerd waarmee Turks president Recep Tayyip Erdoğan eerder deze week nieuwe generaals en Admiraals benoemt zowel voor de landmacht, de marine en de luchtmacht. 127 commandanten in de drie legeronderdelen kregen een nieuwe functie.

Het decreet benoemde 72 bevelhebbers bij de landmacht, 25 bij de marine en 27 bij de luchtmacht. Dit gebeurde in de hoogste militaire raad (YAŞ: Yüksek Askeri Şura), in de kortste zitting van de raad ooit die plaats vond op 1 augustus. Luitenant-generaal Şeref Öngay, bevelhebber van het commando voor training en doctrine van de landmacht (EDOK) wordt commandant van het Derde Leger. Yavuz Türkgenci, stafchef van de landmacht, neemt de positie van Şeref Öngay over. Luitenant-generaal Ali Sivri van het 4de korps, wordt bevelhebber van het Egeïsche leger. Luitenant-generaal Sinan Yayla aanvaardt de positie van bevelhebber van het 2de leger, die hij al langer tijdelijk waarnam.

De YAŞ werd op 1 augustus bijeengeroepen door Erdoğan om te discussiëren over de nieuwe benoemingen en de ontslagen van hooggeplaatst militair personeel. Er waren ook belangrijke civiele en militaire ambtenaren aanwezig, zoals minister van defensie Hulusi Akar en chef van de generale staf generaal Yaşar Güler. Op de vergadering werd ook besloten dat de absolute topfuncties binnen het leger (TSK: Türk Silahlı Kuvvetleri) ongewijzigd blijven.

Hurriyet