Ersin Tatar

Het proces van heropening van Varosha (Maraş), dat 46 jaar lang een spookstad was, heeft de Turkse Republiek Noord-Cyprus (TRNC) zowel politiek als op het gebied van toerisme en economie voordeel gebracht, zei de Turks-Cypriotische president Ersin Tatar.

In een gesprek met Anadolu Agency (AA) op de eerste verjaardag van het begin van de geleidelijke openstelling van Varosha na 46 jaar, sloot Tatar uit dat de stad nog 46 jaar gesloten zal blijven.

Over de eigendommen in de regio zei hij: “Aanvragers bij de Commissie voor Onroerend Goed zullen hun eigendommen kunnen terugkrijgen. Het is hun keuze voor de Grieken om zich hier weer te vestigen en hen in de economie te brengen. Zij kunnen komen of verkopen als zij dat willen.”

Tatar legde uit dat het proces een stap was die met de steun van Turkije was genomen, en voegde eraan toe:

“Het Varosha-initiatief is ontstaan door een verandering van beleid. Die beleidswijziging is dat in plaats van een oplossing op federale basis, die al 50 jaar geen resultaat heeft opgeleverd, er voortaan moet worden gestreefd naar een tweestatenoplossing op Cyprus.”

Varosha was een beroemd vakantieoord op het eiland met een capaciteit van 10.000 bedden in meer dan 100 hotels.

Turkse strijdkrachten grepen in op het eiland na een door Griekenland gesteunde staatsgreep, die een einde maakte aan de jarenlange vervolging van en geweld tegen Turks-Cyprioten door ultranationalistische Grieks-Cyprioten.

De stad Varosha wordt beschermd door een resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN-Veiligheidsraad) uit 1984, waarin staat dat de leegstaande stad alleen kan worden hervestigd door de oorspronkelijke bewoners.

Als de Grieks-Cyprioten het herenigingsplan van de VN voor Cyprus van 2004, bekend als het plan-Annan, hadden aanvaard, zou Varosha nu weer onder Grieks-Cypriotisch bestuur staan en zouden de inwoners weer in hun huizen wonen.

Desondanks stemde de meerderheid van de Grieks-Cyprioten tegen het plan, terwijl de Turks-Cyprioten voor stemden.

Na de gedeeltelijke opening op 8 oktober 2020, nadat het tientallen jaren een “spookstad” was gebleven na de vredesoperatie van Turkije in 1974 op het eiland als reactie op een staatsgreep met het oog op de annexatie van Cyprus door Griekenland, heeft Varosha zowel inwoners van de TRNC als buitenlandse toeristen aangetrokken.

De stad ligt in Noord-Cyprus en was alleen toegankelijk voor Turks legerpersoneel dat in de TRNC was gestationeerd.

Cyprus is al tientallen jaren verwikkeld in een geschil tussen Grieks- en Turks-Cyprioten, ondanks een reeks diplomatieke inspanningen van de VN om tot een alomvattende regeling te komen.

Etnische aanvallen vanaf het begin van de jaren zestig dwongen de Turks-Cyprioten ertoe zich voor hun veiligheid terug te trekken in enclaves.

In 1974 leidde een Grieks-Cypriotische staatsgreep met het oog op de annexatie van Griekenland tot de militaire interventie van Turkije als garantstellende mogendheid om de Turks-Cyprioten te beschermen tegen vervolging en geweld.

Als gevolg daarvan werd in 1983 de TRNC opgericht.

De afgelopen jaren is er sprake geweest van een af en aan vredesproces, waaronder een mislukt initiatief in 2017 in Zwitserland onder auspiciën van de garanderende landen Turkije, Griekenland en het VK.

Bron: Sabah