Volgens de Britse multinationale bank Standard Chartered, zal Turkije tegen 2030 tot de 5 grootste economieën behoren. Landen zoals Rusland, Japan en Duitsland zullen in de komende 10 jaar worden ingehaald. Standard Chartered voorspelde verder dat China tegen 2020 de grootste economie zal zijn.

De prognose beoogt een belangrijke verandering in de huidige economische hiërarchie waarbij zeven opkomende landen de top 10 zullen overnemen. Landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië zullen hier geen deel meer van uitmaken.

De economen van Standard Chartered hebben met behulp van de koopkrachtpariteit en het nominaal bbp voorspeld dat India de VS ruimschoots zal inhalen om de tweede plaats te bemachtigen.

“India zal waarschijnlijk de belangrijkste speler zijn met een trendgroei die tegen 2020 zal versnellen tot 7,8%. Deels als gevolg van de lopende hervormingen, waaronder de invoering van een nationale belasting op goederen en diensten (GST) en de Indische faillissementscode (IBC),” verklaarde het rapport.

Azië – geleid door niemand minder dan China – zal de wereldwijde groei aandrijven. Het Aziatisch aandeel in het mondiale bbp zal even groot zijn als dat van de eurozone en de VS tezamen. De Chinezen zullen in de komende tien jaar de nummer 1 blijven, maar hun groei zal in 2030 op natuurlijke wijze vertragen tot 5%.

De voorspellingen tegen 2030 gemeten naar nominaal bbp:

1. China: 55,5 biljoen euro
2. India: 40,1 biljoen euro
3. VS: 26.8 biljoen euro
4. Indonesië: 8,73 biljoen euro
5. Turkije: 7,9 biljoen euro
6. Brazilië: 7,44 biljoen euro
7. Egypte: 7,1 biljoen euro
8. Rusland: 6,83 biljoen euro
9. Japan: 6,22 biljoen euro
10. Duitsland: 5,96 biljoen euro

“Onze groeiprognoses zijn gebaseerd op één belangrijk principe: het aandeel van de landen in het mondiale bbp moet uiteindelijk convergeren met hun aandeel in de wereldbevolking,” schreven de economen onder leiding van David Mann in het rapport.

Een meerderheid van de wereldbevolking zal tegen 2020 tot de middenklasse behoren. De groei van deze klasse, gevoed door verstedelijking en onderwijs, zal de gevolgen van de vergrijzing helpen tegengaan. Er wordt echter op gewezen dat er tegen 2030 ongeveer 100 miljoen nieuwe banen moeten worden gecreëerd om te kunnen voldoen aan de enorme vraag naar arbeidskrachten.

Sabah

O.A.