Turkije heeft een project goedgekeurd waarbij een stad zal ontstaan die al haar afval zal recycleren en hergebruiken, in een poging om milieuvervuiling tegen te gaan.

Op dit moment wordt onderzoek gedaan in 951 districten van de 81 Turkse provincies om de meest geschikte locatie te vinden voor het ecologische project.

Uiteindelijk zal er een stad gekozen worden door het ministerie van Milieu en Urbanisatie. Die stad zal een pionier zijn in Turkije en als het project succes heeft, zal het ook elders in het land toegepast worden.

Het ministerie zal in de gekozen stad sensibiliseringscampagnes opzetten, en de bevolking ondersteunen met materiaal en deskundig advies.

Het afval van de gekozen stad zal gesorteerd worden. Het organisch afval wordt apart gehouden en er wordt compost van gemaakt, dat vervolgens gebruikt wordt om de grond vruchtbaarder te maken. Composteren zorgt ervoor dat etensresten en tuinafval niet op de stortplaatsen terechtkomt, want daar nemen ze ruimte in en worden ze omgezet in methaan, een krachtig broeikasgas.

Bovendien zal in de gekozen stad ingezet worden op elektrische voertuigen, om de CO2-uitstoot te verminderen.

Ook zullen er machines geplaatst worden waar je lege, gebruikte drankflessen (plastic, metaal en glas) in kwijt kan. Wanneer de mensen daar verpakkingen in gooien, ontvangen ze gratis belminuten of internetdata op hun mobiele telefoons.

Het ecologisch project, met als boegbeeld presidentsvrouw Emine Erdoğan, werd opgestart in 2017. Bedoeling is om tegen 2023 20 miljard Turkse lira ($3,8 miljard) te besparen en ten minste 100.000 nieuwe banen te creëren.

De stad Kamikatsu, op het Japanse platteland, heeft al in 2003 een gelijkaardig project geïmplementeerd, om komaf te maken met de pollutie veroorzaakt door het verbranden van afval. Vandaag wordt ongeveer 80 procent van het afval in Kamikatsu gerecycleerd, hergebruikt of gecomposteerd. Tegen 2020 wil de stad al het afval een tweede leven geven.

Hürriyet

S.V.R.