Links: Een portret van Jezus, berekend door een computer in opdracht van Amsterdamse fotograaf Bas Uterwijk. Rechts: Mohammed werd geboren omstreeks 570 in Mekka, de hoofdstad van het Arabisch schiereiland

Het is u vergeven als u niet weet dat de voormalige Amerikaanse president Barack Obama een Turk was. Of dat Jezus Christus en de profeet Mohammed ook van Turkse afkomst waren. Het zou u vergeven worden als u niet wist dat Rusland eigenlijk een grote Turkse natie is, dat Kazachen en Japanners genetisch identiek zijn of dat de legendarische Engelse koning Arthur, u raadt het al, een Turk was.

Het zou u vergeven worden, want niets van dit alles is waar. Maar in landen van Centraal-Europa tot Centraal-Azië en overal daartussenin hebben vermeende historische feiten als deze en de theorieën die ze ondersteunen, van de geesten van overijverige en pseudo-academici hun weg gevonden naar nationale schoolboeken, populaire cultuur en, inderdaad, officiële regeringsideologie.

In het kantoor van Erdoğan hangt bijvoorbeeld een 16-puntige ster die zijn presidentiële zegel voorstelt, het oudste nog in gebruik zijnde presidentiële zegel in Europa.

Elke punt vertegenwoordigt de “16 grote Turkse rijken”, waaronder de Hunnen van Attila, het Oeigoerkanaat, het Timuridische en het Mughal-rijk en nog veel meer.

Dat weerhoudt Erdoğan er niet van om legitimiteit te ontlenen aan het concept. In 2015, toen hij de Palestijnse president Mahmoud Abbas ontving, poseerden de twee voor foto’s met 16 krijgers, gekleed in kostuums om deze “Grote Turkse Rijken” voor te stellen, waaruit blijkt dat het pseudo-historische concept levend en wel is.

Turkische volkeren zijn gewoon zij die Turkische talen spreken, en Turkologie is gewoon de academische studie van die volkeren en hun talen, geschiedenis en oorsprong. Er kan enige verwarring ontstaan door het feit dat het land Turkije de naam heeft aangenomen van de bredere verzameling etnische groepen.

Maar de twee begrippen zijn verschillend. Kazachen, Azeri’s, Oeigoeren, Oezbeken, Kirgiezen, Tataren en vele anderen zijn Turken, zij het heel anders dan de Turken van Turkije.

Hun talen lijken op elkaar, en lang geleden deelden zij een gemeenschappelijke taal.

Maar eeuwen van uiteenlopende geschiedenis hebben de volkeren en hun talen aanzienlijk van elkaar gescheiden.

Wat de Turkse volkeren wel gemeen hebben, is dat zij allen hun oorsprong vinden in de Euraziatische steppe, een uitgestrekt vlak grasland dat zich uitstrekt van de oostelijke grenzen van Europa tot in China.

Voordat zij zich vestigden, waren zij nomaden, die elk jaar met de wisseling van de seizoenen lange afstanden aflegden over het Euraziatische supercontinent.

Af en toe veroverden deze nomaden beschavingen in de buurt, zoals Perzië, China of India, maar deze pogingen resulteerden altijd in een snelle assimilatie in de inheemse cultuur, in plaats van andersom.

Hoewel veel nomadenstaten ongelooflijk machtig waren, lieten zij weinig geschreven bronnen na.

Dit maakt de studie van historische Turkse staten en volkeren ongelooflijk moeilijk, en het laat veel ruimte voor verbeelding of regelrechte uitvindingen.

Turkologie is een legitiem vakgebied, maar pseudo-Turkologie is iets heel anders, dat zich ver buiten de academische wereld uitstrekt tot in het land van fictie die zich voordoet als feit.

Op de samenvloeiing van antropologie, archeologie, geschiedenis, taalkunde en genetica, en met weinig of geen respect voor de methoden en tradities van deze vakgebieden, heeft Pseudo-Turkologie een enkelvoudig doel voor ogen: het opvullen van de nationale leegte die is overgebleven door de dubbelzinnigheid van de geschiedenis van de Steppe, met een uitgebreide en glorieuze geschiedenis waar elk ander volk jaloers op zou zijn.

Oude beschavingen worden historische Turkse staten. Belangrijke historische figuren worden grote Turken. Moderne naties worden niets meer dan verloren delen van een groter Turkisch geheel.

Hoewel de gemiddelde westerling misschien bekend is met dergelijke ideeën via YouTube en Twitter, heeft de pseudo-Turkologie een veel langere geschiedenis en een veel diepere aanwezigheid in de Turkse landen dan gewoonlijk wordt erkend.

Pseudo-Turkologie heeft zich hand in hand ontwikkeld met de moderne Turkse staat en zijn identiteit, maar vandaag de dag is Pseudo-Turkologie een internationaal fenomeen dat de afgelopen decennia een grote renaissance heeft doorgemaakt dankzij de globalisering.

Het was een tendens die werd aangemoedigd door de uitdagingen van de Turkologie zelf, alsook door de politieke eisen van het vroege Turkse nationalisme.

Het eerste moderne Turkse land dat onafhankelijk werd, was Turkije in 1923. Voordien was het huidige Turkije slechts een onderdeel van het grotere Ottomaanse Rijk.

Ook Azerbeidzjan en de huidige Centraal-Aziatische republieken stonden onder het bewind van het Russische Rijk en daarna van de Sovjet-Unie.

Verder naar het oosten stonden de Oeigoeren – en staan zij nog steeds – onder Chinese controle, terwijl verschillende kleinere Turkse etnische groepen, zoals de Tataren en de Tsjoevasj, deel zijn gebleven uitmaken van de Russische Federatie.

Na de onafhankelijkheid van Turkije, die tot stand kwam na een harde strijd tegen Griekenland en de Westerse mogendheden, werden de oprichters van het land – onder wie Mustafa Kemal Atatürk – onmiddellijk met een dilemma geconfronteerd.

Nadat ze hun land net hadden bevrijd, hadden ze een nieuwe staatsidentiteit nodig die de laatste zes eeuwen van Ottomaanse heerschappij zou overwinnen.

Atatürk had een seculiere, nationalistische staat naar westers model voor ogen, maar bleef zitten met een land waarin godsdienst de voornaamste bron van identiteit was, niet ras of natie.

Pseudo-Turkologie, geïnspireerd door de Westerse intellectuele mode van die tijd, bood een uitweg.

Hoewel het Kemalistische staatsopbouwproject fundamenteel Westers georiënteerd was, vond Turkije in het Westen geen wederzijdse omhelzing.

Langdurige racistische opvattingen in Europa betekenden dat er op Turkije en andere Turkse volkeren werd neergekeken, zo niet dat zij expliciet als een “inferieur ras” werden beschouwd.

Europese filologen en taalkundigen beschouwden de Turkse talen zelf zelfs als “onbeschaafd” vergeleken met hun “beschaafde” Indo-Europese tegenhangers.

In 1932 werd het Turkse Taalinstituut opgericht om de Turkse taal te “zuiveren” van niet-Turkse elementen, vooral die uit Perzische en Semitische talen, en “authentieke” Turkse woorden te munten om ze te vervangen.

Naast vele Turkse neologismen, produceerde het instituut een van de fundamentele elementen van de Pseudo-Turkologie: de “Zonnetaaltheorie”.

De in de jaren dertig van vorige eeuw door hem geformuleerde zonnetaaltheorie (in het Turks: Güneş Dil Teorisi) stelt dat alle talen op de wereld afkomstig waren van een prototurkse taal die werd gesproken door wat ooit de grootste Turkse beschaving op aarde was geweest.

De Zonnetaaltheorie stelde dat de Turkse taal zowel beschaafd is als de bron van alle menselijke taal en dus van alle menselijke beschaving.

Met een mix van historische filologie, psychologische theorieën en psychoanalytische concepten, ontleend aan Sigmund Freud en Carl Jung, beweerden de taalkundigen van het instituut dat de taal was uitgevonden door zonaanbiddende proto-Turken in Centraal-Azië terwijl zij naar de zon kwebbelden. Zij zouden vervolgens zijn gemigreerd naar Mesopotamië, de bakermat van de beschaving.

Theorieën en uitspraken in de trant van deze titels zijn nog steeds gemeengoed in Turkije, en Pseudo-Turkologie geniet een grote aantrekkingskracht, zowel onder het publiek als in de academische wereld.

Çakir Ceyhan Suvari

Volgens de Turkse professor Çakir Ceyhan Suvari worden althans sommige pseudo-Turkse opvattingen “gedeeld en omarmd door een duidelijke meerderheid van de academici die identiteits- en etniciteitskwesties in Turkije bestuderen”.

Al deze theorieën zouden wellicht tot Turkije beperkt zijn gebleven, ware het niet dat er één gebeurtenis in het bijzonder heeft plaatsgevonden: de ineenstorting van de Sovjet-Unie.

Van 1923 tot 1991 was Turkije de enige onafhankelijke Turkse staat op deze planeet. Daarna verschenen er nog vijf andere Turkse landen op de kaart als soevereine staten: Azerbeidzjan, Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan en Turkmenistan.

Sindsdien is de samenwerking tussen de Turkse staten opgebloeid in de politiek, het onderwijs en de economie, en zelfs in oorlogen.

Niets belichaamt dit meer dan de Turkse Raad, die in 2009 werd opgericht als een intergouvernementele organisatie, die tegen het einde van dit jaar kan uitgroeien tot een formele internationale organisatie.

Erdoğan is er bijzonder op gebrand dit orgaan te institutionaliseren na de Nagorno-Karabach-oorlog van 2020, waarin de gedeelde Turkse identiteit van Turkije en Azerbeidzjan een prominente rol speelde in de propaganda van beide landen.

Er is een gemeenschappelijke pan-Turkse frase, die door de leiders van beide landen wordt herhaald, dat zij “één natie met twee staten” zijn.

Hongarije

Pseudo-Turkologie is zelfs overgenomen in sommige landen die helemaal niet Turks zijn. In geen enkel geval is dit zo duidelijk als in Hongarije – het laatste land dat waarnemer is geworden bij de Turkse Raad.

In de heersende academische wereld is er geen debat over de vraag of het Hongaars een Turkse taal is.

Hoewel de theorie in de 19e eeuw werd voorgesteld, werd het debat grotendeels beslecht in de 20e eeuw, toen de Fins-Oegrische oorsprong van het Hongaars onomstotelijk werd bewezen.

De associatie van Hongarije met de Turkse landen ging toen, net als nu, gepaard met de anti-westerse en pan-Turkse ideologie van het Hongaarse Turanisme.

Het turanisme, dat zijn naam ontleent aan een ouderwetse manier om Centraal-Azië, het hart van de Euraziatische steppe, te omschrijven, is een pan-nationalistische ideologie die nauwe samenwerking tussen “Altaïsche” volkeren nastreeft.

De “Altaïsche” taalgroep was in wezen een 19e-eeuwse dumpplaats voor talen die Europese taalkundigen niet wisten te classificeren, waaronder Hongaars en Turkisch, en zelfs Mongools, Japans en Koreaans.

Veel Hongaarse intellectuelen geloofden echter dat het verband echt was, en ontwikkelden het idee tot de anti-westerse en vurig nationalistische politieke ideologie van het Hongaarse Turanisme.

Net als de pseudoturkologie wordt ook het Hongaarse Turanisme geschraagd door theorieën over Hongaren die Scythen zouden zijn en betrokken zouden zijn geweest bij allerlei belangrijke historische gebeurtenissen die duizenden jaren teruggaan.

De afgelopen tien jaar heeft de extreem-rechtse en officieel Turanistische partij Jobbik in Hongarije een grote bloei doorgemaakt en bij de laatste drie verkiezingen ongeveer 20% van de stemmen gewonnen.

Een van haar belangrijkste verkiezingsbeloften in 2010 was de oprichting van een nieuw onderzoeksinstituut dat de “waarheid over de oude wortels van de natie” zou bewijzen – een poging om het Turanisme door de staat tot een officiële ideologie te laten verheffen.

De eerste president van Kazachstan – Elbasy Nursultan Nazarbayev heeft in Nur-Sultan een ontmoeting gehad met de eerste minister van Hongarije Viktor Orban.

Om niet achter te blijven hebben premier Viktor Orban en zijn nationalistische regering hun eigen Turanistische koers uitgezet.

Tijdens een bezoek aan Kazachstan in 2013 verklaarde de Hongaarse leider:

“Politiek gezien zijn we gelijk in de Europese Unie, maar genealogisch gezien zijn we verschillend. Als we naar Brussel gaan, hebben we daar geen familie. Maar als we naar Kazachstan gaan, hebben we hier naaste familie“.

In hetzelfde jaar dat Hongarije waarnemer werd bij de Turkse Raad, hield de voorzitter van het Hongaarse parlement, László Kövér, de openingstoespraak tijdens de Parlementaire Vergadering van Turkstalige Landen, waarbij hij trots verklaarde:

“Onze Turkse broeders hebben ons als een van hen aanvaard.”

Op een bijeenkomst van de Hongaarse Turan Stichting onderschreef Orban publiekelijk het idee dat Hongaren “Kipchak-Turken” zijn en afstammen van Attila de Hun.

Om het jaar vindt in Hongarije een groot evenement plaats, de Grote Kurultaj, waar vertegenwoordigers van 27 “Turkse naties” bijeenkomen voor een cultureel programma met diverse spelen en tentoonstellingen.

Hoewel het een privé-evenement is, wordt het gesteund door de voormalige voorzitter van het Hongaarse parlement, Sándor Lezsák, en wordt het georganiseerd door de Hongaarse Turan Stichting, die wordt gesteund door de regering van Turkije via het Turkse Agentschap voor Samenwerking en Coördinatie.

Dit alles maakt deel uit van Orbans “oostelijke opening”. Nu de betrekkingen van zijn regering met het Westen gespannen zijn, heeft Orban naar het Oosten gekeken voor bondgenoten, en in de Pseudo-Turkologische concepten in het Hongaarse Turanisme heeft hij een kant-en-klare culturele affiniteit gevonden om te delen met de Turkse wereld, die ook mooi past bij nationalistische en anti-Westerse politieke doelen.

“Jezus Christus was een Kazach?” luidt de kop van Nur.kz, het grootste nieuwsagentschap van Kazachstan.

Het artikel opent met de zin: “Geen enkele geleerde heeft zijn punt weerlegd.”

Een andere kop in het Russische tabloid Express Gazetta luidt: “Zakiryanov’s Stelling: WE ZIJN ALLEMAAL KAZACHS.”

In feite heeft zij zelfs in Rusland wortel geschoten. In een land waar “alternatieve geschiedenis” een genre op zich is geworden, geholpen door een wijdverbreid wantrouwen jegens autoriteiten en officiële staatsverhalen, is een bepaalde vorm van pseudo-geschiedenis, getiteld “Nieuwe Chronologie”, immens populair geworden.

Hoewel deze zich los van de pseudo-Turkologie heeft ontwikkeld, is het in wezen een Russische spiegel ervan, waarbij de eigen Russische identiteitsproblemen die voortvloeien uit de relatie met de Steppe en de Turkse volkeren worden opgelost met een ingewikkelde, anti-Westerse, Turks-Slavische synthese.

Anatoly Fomenko

Anatoly Fomenko, een gerenommeerd wiskundige en lid van de Russische Academie van Wetenschappen, beweert in een reeks samenzweerderige boeken dat de Russische geschiedschrijving een vervalsing is; het resultaat van een Westerse samenzwering om het bestaan van een groot Turks-Slavisch rijk, Groot Tartarije, te verhullen.

In deze alternatieve wereld waren Christoffel Columbus, Jezus Christus, Mozes en vele anderen allemaal Russen, en werden millennia geschiedenis vervalst door de Noormannen en Poolse Jezuïeten priesters.

Net als Pseudo-Turkologen maakt Fomenko geen gebruik van traditionele historische methoden zoals het lezen en analyseren van primaire bronnen uit die periode of het observeren van archeologisch bewijsmateriaal.

In plaats daarvan gebruikt hij een mengsel van wiskunde en astronomie om de menselijke geschiedenis opnieuw uit te vinden.

Van zijn boeken zijn in Rusland honderdduizenden exemplaren verkocht en hij heeft er prominente aanhangers aan overgehouden, zoals de legendarische schaakgrootmeester Garry Kasparov.

Zelfvertrouwen herstellen van Turkije

Een eeuw geleden zag Atatürk in de pseudo-Turkologie een manier om het zelfvertrouwen van Turkije te herstellen en westerse opvattingen over de Turkse inferioriteit omver te werpen.

Bron: Newlines Magazine

Door: Luka Ivan Jukić (Luka Ivan Jukić is een freelance journalist met een focus op Centraal- en Oost-Europa en Eurazië)