Vanaf nu zullen er op pakjes sigaretten geen logo’s en symbolen meer prijken die aangeven van welk merk ze zijn. Daarnaast zullen de waarschuwingen voor de gezondheidsrisico’s van roken meer plaats innemen op de verpakkingen. Dat staat in een nieuwe wet die eerder in het Turkse Staatsblad gepubliceerd werd.

De nieuwe wetgeving werd uitgevaardigd door het ministerie van Land- en Bosbouw. Bedoeling is om producten die een duidelijk gezondheidsrisico inhouden minder aantrekkelijk te maken. Ze wordt geleidelijk van kracht vanaf 5 juli. Tegen 5 januari 2020 moeten alle oude producten uit de rekken gehaald zijn.

De nieuwe wet bepaalt dat de waarschuwing voor gezondheidsrisico’s in haar geheel ten minste 50 procent van de oppervlakte van de verpakking moet beslaan. De tekst van de waarschuwing moet zo’n 30 procent innemen, en de informatie over stoppen met roken ten minste 10 procent.

Uiteindelijk zal het geheel van waarschuwingstekst en bijbehorende afbeeldingen ongeveer 85 procent van de verpakkingen gaan innemen, in plaats van de huidige 65 procent.

De nieuwe regels gelden zowel voor producten die in Turkije geproduceerd worden als voor ingevoerde producten. De waarschuwingen moeten uniform zijn: het lettertype is Helvetica, in een welbepaalde lettergrootte, en de tekst moet vlak, onaantrekkelijk en uniform zijn en er mag geen opsmuk gebruikt worden.

Een aantal producten wordt volledig van de markt gehaald. Het gaat om vitaminen, additieven en dergelijke, die de indruk geven dat tabaksproducten gezond of minder schadelijk zijn, en om tabaksproducten met ingrediënten als cafeïne, taurine of kleurstoffen.

Ook carcinogenische, mutagenische en reprotoxische (CMR) substanties of supplementen die energie en vitaliteit geven, worden verbannen.

Sigaretten met mentholderivaten mogen ook niet meer verkocht worden vanaf 5 juli 2019.

De nieuwe regelgeving werd vorig jaar al aangekondigd. Ze is het sluitstuk van een reeks inspanningen om roken tegen te gaan, onder leiding van president Recep Tayyip Erdoğan.

Erdoğan is een strenge geheelonthouder. In 2009 stelde hij een absoluut rookverbod in in etablissementen als cafés, restaurants en dergelijke. Later werd dat uitgebreid naar vele andere plaatsen zoals stadia, binnenplaatsen van moskeeën en ziekenhuizen, als onderdeel van een actieplan met verschillende fasen.

Naast het rookverbod heeft Turkije ook de belastingen op sigaretten verhoogd, en krijgen rokers gratis behandeling en medicatie. Er zijn geen officiële cijfers beschikbaar, maar volgens experten sterven er in Turkije jaarlijks meer dan 100.000 mensen aan aandoeningen die veroorzaakt worden door het roken. In 2016 lag het aantal rokers op 31,6 procent, volgens de nieuwste gegevens. Dat is een daling tegenover 2014, toen het nog 32,5 procent was.

Sabah

S.V.R.