Turkije begint met het delen van belastinginformatie met vijf landen, waaronder Duitsland

De Turkse regering is begonnen met het delen van financiële informatie met de autoriteiten in Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland en Nederland over de inkomsten die hun ingezetenen in Turkije genereren.

Veel landen in de wereld zijn verplicht belasting te heffen op het wereldwijde inkomen van hun ingezetenen, maar het verkrijgen van informatie over het inkomen van deze personen dat in het buitenland is verdiend, is niet zo eenvoudig – daarvoor is samenwerking tussen de landen nodig.

Om de moeilijkheid van de samenwerking aan te pakken, heeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in 2017 een overeenkomst opgesteld, die ook door Turkije is ondertekend.

De overeenkomst met de naam “Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken” werd twee jaar later in 2019 geratificeerd.

Hoewel Turkije had toegezegd om belastinginformatie te verstrekken in het kader van de overeenkomst, werd de uitvoering vertraagd.

De informatie-uitwisseling is pas mogelijk geworden door de uitvaardiging van een presidentieel decreet op 31 mei 2021, dat de Turkse belastingdienst machtigde om de informatie te delen van personen die fiscaal inwoner zijn van het betrokken land.

Het feit dat Turkije vier jaar lang heeft gewacht met het delen van de betrokken informatie, werd gezien als een poging om “te voorkomen dat de inkomens en vermogens van mensen van Turkse origine aan het licht komen”.

Het onlangs ingevoerde mechanisme is van het grootste belang voor vijf miljoen mensen van Turkse origine die in Europa wonen maar financiële rekeningen in Turkije hebben. Van deze miljoen mensen zouden er drie miljoen in Duitsland wonen.

Als onderdeel van de overeenkomst is Turkije begonnen met het delen van belastinginformatie met de autoriteiten in Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland en Nederland, meldde de Turkse dienst van Deutsche Welle op 20 oktober.

De financiële informatie van Duitse burgers wordt naar het federale centrale belastingkantoor in de Duitse stad Bonn gestuurd, dat de relevante gegevens doorstuurt naar de plaatselijke belastingkantoren, aldus het verslag van Deutsche Welle.

En de lokale Duitse belastingkantoren vergelijken de door Turkije verzonden informatie met de belastingaangifte van de betrokken ingezetene om te zien of er verkeerde of ontbrekende informatie is.

Internationaal belastingspecialist Cevdet Koçaş vertelde Deutsche Welle dat elke Duitse inwoner die tot nu toe zijn in Turkije gemaakte inkomsten niet volledig heeft opgegeven, een probleem zal ondervinden. Volgens Koçaş kan Duitsland belasting eisen van zijn inwoners tot 10 jaar terug.

De Duitse wetgeving voorziet in een geldboete of tot vijf jaar gevangenisstraf voor degenen van wie is vastgesteld dat zij opzettelijk belastingfraude hebben gepleegd, aldus het bericht in Deutsche Welle. In zware fraudegevallen kan de gevangenisstraf oplopen tot tien jaar, aldus het verslag.

Bron: Turkse media