Foto: Bulgar Kilisesi-Haliç

De Turkse regering, die de lange geschiedenis van multiculturele tolerantie in Turkije weerspiegelt, maakt de weg vrij voor de vrije toekenning van gebedshuizen zoals synagogen, kerken en kloosters aan minderheidsgroeperingen. 

De stichtingsraad, het hoogste besluitvormingsorgaan dat religieuze stichtingen beheert en controleert, heeft onlangs een besluit ondertekend dat het proces zal vergemakkelijken.

Hierdoor kunnen onroerende goederen van het Directoraat, zoals synagogen, kerken en kloosters, kosteloos worden toegewezen aan de desbetreffende stichtingen. Tot voor kort werden dergelijke toewijzingen alleen aangeboden voor moskeeën.

Op grond van dit besluit werd de Sacre Coeur-kerk in het district Taksim van Istanbul, voor 49 jaar lang toegewezen aan de Stichting van de Assyrische Katholieke Kerk. Ook de Mar Yuhanna Kerk in de zuidelijke provincie Hatay werd toegewezen aan de Grieks Orthodoxe Kerkstichting Arsuz.

Kerk in de Taksim-regio van Istanbul

Hoofd van de Assyrische kerkstichting

Zeki Basatemir, hoofd van de Assyrische kerkstichting, zei dat de toewijzing van de Sacre Coeur -kerk een einde heeft gemaakt aan een twintig jaar durend geschil.

Hij benadrukte dat de banden met het Directoraat van de Stichtingen altijd positief waren. “Een derde van mijn leven werd besteed aan het oplossen van een conflict over de toewijzing van deze kerk. Deze beslissing is een grote opluchting en maakt ons zo gelukkig,” liet hij weten.

Geschiedenis van Sacre Coeur

De Sacre Coeur-kerk die wordt gebruikt door Assyrische katholieken die in Istanbul wonen, werd in 1910 gebouwd door jezuïetenpriesters. De kerk kwam in handen van de Turkse schatkist nadat de jezuïeten Turkije verlieten.

De kerk werd eind jaren zeventig hersteld en in gebruik genomen door Assyrische katholieken uit Zuidoost-Anatolië omdat ze in Istanbul geen kerk hadden.

In 1997 werd de kerk voor 99 jaar aan hun stichting toegewezen. Kort nadien ontstonden er problemen over de gratis toewijzing tussen het Directoraat Stichtingen en de Turkse schatkist. Het nieuw besluit heeft na al die jaren eindelijk een einde gebracht aan dit conflict.

Anadolu

A.O.