Het Ministerie voor Sociale en Familiezaken hief op maandag 30 april de wet op die zegt dat adoptie enkel mogelijk is voor Turkse burgers met een minimumleeftijd van 40 jaar.

De nieuwe regel maakt korte metten met de vereiste die zegt dat er op zijn minst een verschil van 40 jaar moet zijn tussen de adoptieouder en het adoptiekind.

Met de nieuwe regelgeving zal het voor de Turkse burger mogelijk worden een kind te adopteren na een grondig onderzoek en grondige sociale achtergrond checks.

Het Ministerie is eveneens druk in de weer met het aanpassen van de regelgeving omtrent procedures na adoptie. Het Ministerie wil zo onder andere regels invoeren betreffende regelmatige controles door een agent van het Ministerie van de adoptieouders omtrent het welzijn van het kind.

Zo een 900 families staan tot vandaag nog steeds op de wachtlijst voor adoptie van een kind. Aldus volgens het Ministerie voor Sociale en Familiezaken.

Hurriyet

K.V.