Na twee jaar beraadslaging zal het Turkse parlement naar verwachting in zijn nieuwe termijn, die ingaat op 6 januari 2022, stemmen over een wijziging van het alimentatiesysteem.

Als de hervorming wordt goedgekeurd, komt er een einde aan alimentatiebetalingen “voor onbepaalde tijd” en zal de staat na een bepaald tijdstip alimentatie betalen.

Na twee jaar beraadslaging zal het Turkse parlement naar verwachting op 6 januari 2022, wanneer het van reces terugkomt, stemmen over een alimentatiehervormingspakket dat een einde maakt aan het systeem van “alimentatie voor onbepaalde tijd”.

In het huidige alimentatiesysteem in Turkije moet degene die na een scheiding “in armoede vervalt”, een betaling ontvangen van de rijkere partij in de relatie.

De laatste jaren hebben velen zich echter tegen dit systeem verzet omdat het “voor onbepaalde tijd” is. Het huidige systeem geeft geen einddatum aan voor deze betalingen.

Groepen die opkomen voor de rechten van de vrouw hebben aangevoerd dat dit systeem – door het individu alimentatie te laten betalen – kan leiden tot het slachtofferschap van vrouwen.

Vaak zijn vrouwen de partij die in “armoede” wordt gelaten en de hefboomwerking van alimentatie kan ertoe leiden dat zij worden misbruikt en dat geweld tegen hen wordt gepleegd.

Andere groeperingen voeren aan dat alimentatie voor onbepaalde tijd een te zware financiële last legt op de rijkere partij, of het nu om een vrouw of een man gaat.

Deze groepen eisen dat de staat de alimentatie betaalt.

Tot dusver hebben het ministerie van Justitie en het ministerie van Gezinszaken met verschillende sectoren en groepen vergaderd om deze kwestie te bespreken, maar er is nog geen overeenstemming bereikt.

Het Ministerie van Justitie zegt te werken aan de ontwikkeling van een systeem dat vrouwen niet tot slachtoffer maakt. Zij zeggen ook dat zij een studie hebben verricht naar het effect van alimentatiebetalingen en hoe het systeem op een andere manier zou kunnen worden toegepast.

Het Ministerie van Justitie zegt dat geen enkele gescheiden echtgenoot in het kader van het plan zonder alimentatie zal komen te zitten. De partij die alimentatie moet betalen, doet dat voor een bepaalde periode – bijvoorbeeld 10 jaar.

Aan het einde van deze periode zal de staat, indien de minder vermogende echtgenoot nog steeds niet werkt en steun nodig heeft, de alimentatie betalen via socialezekerheidsmechanismen.

Zij benadrukken dat een dergelijk systeem zou kunnen bijdragen tot een vermindering van geweld tegen vrouwen door de hefboomwerking in conflicten, zoals die over de voogdij over kinderen, te verminderen.

Het ministerie verwacht deze maatregel in de volgende zittingsperiode te kunnen afronden. Er wordt ook gesproken over een systeem om te bemiddelen bij echtscheidingen waardoor geweld wordt voorkomen.

Bron: Turkse media