BBC: The Ottomans - Europe's Muslim Emperors

Hoewel met ‘Turken’ doorgaans degenen worden bedoeld die in Turkije zijn geboren, gaat het in de geschiedschrijving ook vaak over Ottomanen of Osmanen.

Osman I of Osman Gazi
Osman I of Osman Gazi

De stamvader van de dynastie was Osman I (1258-1324). In het Perzisch heet deze Utman. Op die naam is de Engelstalige geschiedschrijving gebaseerd. Daarom wordt vaak gesproken over het Ottomaanse Rijk. In de Duitstalige historiografie is de meer correcte benaming aangehouden en wordt geschreven over het Osmaanse Rijk. Het verschil tussen Osmaans en Turks is evident. Osmaans is een politieke aanduiding, Turks is gebaseerd op etniciteit. In het Osmaanse Rijk waren alle moslims, ook tot de islam bekeerde christenen en joden van de Balkan, Osmanen.

The Ottomans Europe’s Muslim Emperors (Part 1)

https://www.facebook.com/deJongeTurken/videos/vl.112089225815468/454632271353386/?type=1

 

Het woord ‘Turkije’ gaat terug op Turkestan of Turkmenistan. Türkeli in het Turks, het land van de Turken, een term die voor het eerst in de veertiende eeuw werd gebruikt. Turken waren toen nomaden, afkomstig uit het oosten, waar ze een eeuw daarvoor op de vlucht waren geslagen voor de naar het westen opdringende Mongolen. Osman en zijn nazaten begonnen aan een opmars die zich snel uitbreidde in heel Anatolië. Daarmee kwam een einde aan het Byzantijnse Rijk, met de val van Edirne (Adrianopel) in 1361 en een kleine honderd jaar later de val van Constantinopel, in 1453.

Turchia

In cultureel opzicht was het Osmaanse Rijk de opvolger van de dynastie van de Seldsjoeken (1077-1308), die op hun beurt al grote delen va het Byzantijnse Rijk in Anatolië hadden veroverd. Het sultanaat van de Seldsjoeken was een islamitische staat. De hoofdstad was Konya, dat in die tijd Iconium werd genoemd. Bursa was vanaf 1326 de eerste hoofdstad van het rijk Osman.

Seljuk Turks Defeat Crusaders
Seljuk Turks Defeat Crusaders

Vanaf 1361 werd dat Edirne, totdat sultan Mehmed II na de verovering van Constantinopel de hoofdstad aan de Bosporus vestigde.

Anatolië (Anadolu in het Turks) is afkomstig van het Griekse Anatole, een woord dat ‘rijzende zon’ oftewel ‘het oosten’ betekent. De Romeinen noemden het Asia Minor, oftewel Klein-Azië. Het Balkan-gedeelte van het Osmaanse Rijk werd Rumeli genoemd, het ‘land van de Romeinen’. In westerse kronieken werd dat later Turchia, het land van de Turken.

Bron: De Grote Turk, p.326