Foto: beeldmateriaal van Turkse drones toont hoe PKK-terroristen brand stichten in de bossen van Noord-Irak (9 augustus 2020)

PKK-terroristen stichtten opzettelijk brand in de bossen van Noord-Irak, zo is te zien op beelden van Turkse drones. Dat vernamen we zondag van bronnen bij de veiligheidsdiensten.

De terreurgroep gebruikt verschillende technieken om de Turkse troepen er valselijk van te beschuldigen dat ze vernielingen aanrichten in het gebied.

Deze valse beschuldigingen worden ook in het Nederlands verspreid. Activist Jakob Kürüm plaatste recent een amateuristisch filmpje van een bosbrand waarin hij zonder concreet bewijs met de vinger naar de Turkse regering wees.

“Het vuur in het christelijke dorp in zuidoost-Turkije is door de Turkse regering aangestoken”, meende hij op Twitter. Wanneer hem door verschillende gebruikers om bewijs werd gevraagd, kon hij hier geen antwoord op bieden.

De Turken voerden daar namelijk een aantal succesvolle terrorismebestrijdingsoperaties uit, aldus nog de bronnen, die anoniem willen blijven.

Midden juni voerde Turkije de operaties Klauw-Tijger en Klauw-Arend uit, om de veiligheid van de Turkse bevolking en de grenzen van Turkije te garanderen.

De PKK en andere terreurgroepen gebruiken Noord-Irak vaak als uitvalsbasis om van daaruit aanslagen te plegen op Turks grondgebied.

Turkse drones maken beelden van PKK-terroristen die bossen in brand steken in Noord-Irak

De PKK wordt beschouwd als een terroristische organisatie door Turkije, de VS en de EU. Ze voert al meer dan 40 jaar lang een terreurstrijd tegen de Turkse staat, waarbij al bijna 40.000 slachtoffers vielen, waaronder ook vrouwen, kinderen en baby’s.

Bron: Sabah

S.V.R.