Ahmet Erozan, lid van de rechtse IYI-partij (Goede-Partij), heeft een video gedeeld over zijn papegaai.

In de video is te zien dat hij zijn huisdier heeft geleerd om de zogenaamde studenteneed op te zeggen.

De politicus deelde de video van het dier op sociale media om de tegenstanders van de eed de stuipen op het lijf te jagen.

De İYİ Partij heeft de studenteneed op haar agenda staan sinds het controversieel besluit van de Raad van State om het opzeggen van de eed op scholen te verbieden.

De verplichte eed werd in 1933 ingevoerd en alle basisschoolleerlingen moesten het aan het begin van elke schooldag opzeggen.

In 2013 werd het afgeschaft door de regerende Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP).

In 2019 hebben AKP en HDP hebben tegen het voorstel van de IYI Partij gestemd om de studenteneed terug in te voeren op de scholen. De MHP onthield zich toen tijdens de stemming.

De eed, die tot doel had “nationalistische en morele waarde” mee te geven aan studenten, eindigt met de regel “Hoe gelukkig is degene die zegt ‘Ik ben een Turk!'”.

Het is al vele jaren het voorwerp van discussie.

De Turkse studenteneed

Erozan wijdde zijn video op 3 april aan hen “die niet eens kunnen handelen als de papegaai.

Bron: Turkse media