Een DNA-onderzoek dat is uitgevoerd naar aanleiding van opgravingen in Çatalhöyük, een neolithische nederzetting in de Centraal-Anatolische provincie Konya, heeft een genetische verwantschap tussen de bevolking van Anatolië en Europa aan het licht gebracht.

Het onderzoek, gerealiseerd met de steun van het Poolse National Science Center, is gepubliceerd in het geneticatijdschrift Genes met de titel “Ancient mitochondrial genomes reveal the absence of maternal kinship in the burials of Çatalhöyük people and their genetic affinities”.

Het onderzoek, waarbij ook twee Turkse wetenschappers betrokken waren, heeft baanbrekende resultaten opgeleverd die een nieuw licht zullen werpen op de antieke geschiedenis.

“Neolithische Centraal-Anatolische formaties, waaronder Çatalhöyük, delen de nauwste verwantschap met de bevolking van de regio Marmara en staan daarentegen verder van de Levantijnse populaties. Onze bevindingen ondersteunen de hypothese over het ontstaan en de richting van de verspreiding van het neolithicum op het Anatolische schiereiland en daarbuiten. Ze benadrukken een belangrijke rol van Centraal-Anatolië in dit proces,” aldus het onderzoek.

Professor Mehmet Özdoğan, die stelt dat het fundament van de Europese cultuur in Çatalhöyük ligt, zei dat de bevindingen de archeologische vaststellingen hebben versterkt. “We hebben deze situatie al bevestigd met archeologische studies. Het was duidelijk dat er een interactie was met Europa door migraties, culturele invloeden en huwelijken. DNA-resultaten bevestigen de archeologische wetenschappelijke gegevens. De migratiegolf begon in 7.400 v. Chr. en duurde duizenden jaren,” aldus Özdoğan.

https://www.youtube.com/watch?v=qIMl2onQr7M

Het laatste onderzoek weerlegde ook eerdere suggesties dat een matriarchale samenleving dominant was in Çatalhöyük. Velen hebben geloofd dat menselijke samenlevingen matriarchaal waren en een moedergodin aanbaden in de neolithische periode toen mensen begonnen met landbouwactiviteiten.

Een moedergodinsculptuur, die in 2016 in Çatalhöyük werd opgegraven, had destijds het idee versterkt dat er een soort van matriarchale samenleving bestond die een moedergodin aanbad.

Het voormalige hoofd van de opgravingen, professor Ian Hodder, die onthulde dat de mensen van Çatalhöyük hun doden in een mandje in hun huis begroeven, zei ooit: “Intacte skeletten geven ons informatie over vele zaken. DNA-testen op de botten zullen uitwijzen of de samenleving matriarchaal of patriarchaal was of niet.”

In 10 graven die in hetzelfde huis in Çatalhöyük werden begraven, kon in het DNA-onderzoek geen verwantschap worden vastgesteld. Volgens de tanden en botfenotypes in het graf zijn er in veel afzonderlijke gebouwen individuen met biologische verwantschap gevonden. Met deze resultaten zijn suggesties dat een matriarchale samenleving dominant was in Çatalhöyük weerlegd totdat er nieuw onderzoek wordt gedaan.

Deze resultaten komen na een recente ontdekking van de BBC dat de wereldberoemde Stonehenge gebouwd werd door migranten uit Anatolië.

Stonehenge is gebouwd door Turkse immigranten

 

Hurriyet

T.A.