Er zijn aanwijzingen dat een groep boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) van de gemeente Utrecht zich structureel schuldig zou maken aan racisme tegen Nederlandse Turken.

Ze zouden inwoners met een migratieachtergrond ongelijk behandelen tijdens hun handhavingswerk.

Onderzoekbureau Omlo heeft in opdracht van de gemeente Utrecht voor het eerst onderzoek gedaan naar institutioneel racisme bij een overheidsorganisatie.

Het gaat daarbij om regels en processen binnen de gemeente die leiden tot structurele ongelijke behandeling van mensen van verschillende afkomst, huidskleur of religie.

Vier organisatieonderdelen van de gemeente zijn onderzocht.  Naast interviews met boa’s, teamleiders en het afdelingshoofd analyseerden onderzoekers ook cijfers van het aantal uitgeschreven boetes om foutparkeren.

Meer bekeuringen aan Turken

Daaruit blijkt dat tussen 2016 en 2019 verhoudingsgewijs meer bekeuringen zijn uitgeschreven aan foutparkeerders met een Marokkaanse of Turkse achtergrond dan aan mensen van autochtone afkomst.

Wethouder Linda Voortman noemt het onacceptabel dat er sprake is van ongelijke behandeling door boa’s. “Voor racisme is geen plek”, stelt de wethouder.

Als verklaring voor institutioneel racisme wijst de wethouder op veel boa’s die kort in dienst zijn en boa’s die na een zware dag soms even stoom moeten afblazen.

“Maar dat praat op geen enkele manier goed dat zij op deze manier over inwoners spreken.”

Bron: Nederlandse media