Zij die dieren mishandelen zullen in de toekomst gevangenisstraffen moeten uitzitten, volgens de minister van Bosbeheer en Water, Veysel Eroğlu, die onlangs de nieuwe regelgeving heeft aangekondigd tegen dierenmishandeling.

“Noodzakelijke wettelijke maatregelen zullen getroffen worden tegen hun die dieren mishandelen of vermoorden. Wanneer de regelgeving doorgevoerd wordt, zullen deze gedragingen bestraft worden met een gevangenisstraf,” verklaarde Eroğlu.

Verboden

“Men heeft het vaak over Europa en haar beschavingsmodel, maar zij praten niet over dierenrechten in de ruimste zin. Zij hechten enkel waarde aan hun huisdieren, terwijl zij de straatdieren euthanaseren. Zulke behandeling van dieren is verboden in Turkije,” zei hij. Dierenrechten zijn al een tijdje het voorwerp van discussie. Dierenactivisten waren erg ontevreden over de oude wetgeving die (volgens hun) te lage straffen oplegde aan dierenbeulen.

Slechte behandeling

Eroğlu liet zich ook uit over de talloze huisdierenwinkels die bekritiseerd worden omdat zij dieren slecht zouden behandelen. Momenteel gaan deze vrijuit omdat er nog geen regelgeving voorhanden is.

“Wij zijn momenteel alle huisdierenwinkels aan het controleren op slechte levensomstandigheden. Wanneer de nieuwe wet van kracht wordt, zullen er geen dieren meer verkocht worden in dierenwinkels, behalve vissen en sommige vogelsoorten. Katten en honden zullen opgroeien in aangepaste omgevingen terwijl toekomstige eigenaars ze uit een catalogus kunnen kiezen. Het is onze plicht om alle dieren goede levensomstandigheden te verzekeren tot de nieuwe wet wordt doorgevoerd,” voegde hij eraan toe.

Hurriyet