Oud-kapitein Nikko Norte

Een veteraan van het Nederlandse leger is naar de lokale media getrokken met de bewering dat Nederlandse soldaten in 2017 burgers hebben gedood in Afghanistan.

Het Nederlandse Ministerie van Defensie reageerde “geschokt” door deze “zeer ernstige claims” en voegde toe dat het ministerie een vooronderzoek zou opstarten met de officieren van justitie.

De voormalige Nederlandse soldaat, Servie Holzken, zei in een interview met het lokale dagblad “Trouw” dat Nederlandse troepen in 2007 mogelijk burgers hebben gedood tijdens beschietingen op twee huizen in de centrale Afghaanse provincie Uruzgan.

De Nederlandse veteraan Servie Hölzken vertelt hoe hij op een avond in de Afghaanse provincie Uruzgan huizen beschoot en mogelijk burgers doodde. ‘Pas later drong het tot me door hoe fout het was.’

Maar er zijn ook andere signalen. Volgens oud-kapitein Nikko Norte, die zo’n twee jaar diende in Uruzgan, gebruikten de Nederlanders ook buiten acute gevechtssituaties vaak veel geweld.

Norte vindt het door Hölzken beschreven incident dan ook plausibel. “Dit is het topje van de ijsberg”, zegt hij.

Holzken zei dat de Nederlandse militairen zich richtten op huizen waarvan gedacht werd dat ze van de Taliban-militie waren. Toen ze mensen zagen vluchten, openden de soldaten het vuur, op orders die ze via een walkietalkie hadden ontvangen.

Holzken voegde toe dat niemand vanuit de huizen op hen schoot en dat er geen geweervuur werd gehoord. Een andere Nederlandse veteraan die anoniem wenste te blijven, bevestigde het verhaal eveneens aan Trouw.

De beschuldigingen komen in het kielzog van een rapport dat vorige maand werd vrijgegeven en waarin wordt beweerd dat de Australische strijdkrachten in Afghanistan 39 ongewapende gevangenen en burgers hebben gedood. Jonge soldaten werden gedwongen om gevangenen te doden die voor niemand een bedreiging vormden.

Militair Servie Hölzken

Het is niet de eerste keer dat Nederlandse soldaten in verband worden gebracht met dergelijke gruweldaden, aangezien zij er ook niet in zijn geslaagd de genocide van Srebrenica een halt toe te roepen.

Meer dan 8.000 Bosnische moslimmannen en -jongens werden gedood nadat Bosnisch-Servische strijdkrachten in juli 1995 het “veilige VN-gebied” van Srebrenica aanvielen, ondanks de aanwezigheid van Nederlandse troepen die als internationale vredeshandhavers moesten optreden.

Meer dan 8.000 Bosnische moslimmannen en -jongens werden gedood nadat Bosnisch-Servische strijdkrachten in juli 1995 het “veilige VN-gebied” van Srebrenica aanvielen, ondanks de aanwezigheid van Nederlandse troepen die als internationale vredeshandhavers moesten optreden.

De Hoge Raad der Nederlanden zou volgens een Nederlandse adviseur een arrest moeten vernietigen waardoor Nederland gedeeltelijk aansprakelijk werd gesteld voor de dood van ongeveer 300 moslimmannen in Srebrenica.

De persoon in kwestie die begin 2019 deze uitspraak deed ontkent de aansprakelijkheid van het land voor de ergste massamoorden op Europese bodem sinds de Tweede Wereldoorlog.

Het onvermogen van de Nederlandse VN-troepen om de Bosnisch-Servische strijdkrachten onder generaal Ratko Mladic te verhinderen een genocide te plegen, blijft een litteken op het geweten van Nederland.

Sabah

O.A.