Cumhuriyet-krant: “Dit zijn de wapens waarvan Erdogan zei dat ze niet bestonden”

De Nederlandse overheid kreeg informatie over Turkse vrachtwagens van de inlichtingendienst die op weg waren naar Syrië, vijf maanden voor CHP-parlementslid Enis Berberoğlu (foto hieronder) naar verluidt de documenten zou hebben overhandigd aan de krant Cumhuriyet. Dat verklaarde de grootste oppositiepartij CHP (Republikeinse Volkspartij).

Volgens een rapport in Cumhuriyet kwam een CHP-commissie, gevormd om het gerechtelijk proces van Berberoğlus arrestatie op spionageaanklachten te volgen, er achter dat de Nederlandse overheid had geantwoord op parlementaire vragen over de MIT-vrachtwagens.

 “De regering is op de hoogte van documenten die de beweringen bewijzen dat Turkse vrachtwagens wapens naar Syrië brachten en van de documenten gegeven [aan de regering] door het Nederlandse parlementslid [Pieter] Omtzigt,” verklaart het CHP-rapport, dat de Nederlandse autoriteiten citeert.

CHP-parlementslid Cemal Okan Yüksek zei dat de documenten daarom al bekend waren in Nederland vijf maanden voor Berberoğlu naar verluidt de documenten overhandigde aan Cumhuriyet voor hun rapport van 27 mei 2015.

Staatsgeheim?

 “Hoe is dit dan een staatsgeheim? Het is duidelijk dat er spionageactiviteiten plaatsvonden tegen Turkije. De documenten over de MIT-vrachtwagens werden overhandigd aan een buitenlandse staat, het parlement, de overheid en Berberoğlu hadden geen connectie daarmee. Berberoğlu is een slachtoffer gekozen door de regering om zowel de CHP te beschadigen als henzelf te vrij te pleiten,” zei Yüksek, die aandringt op de onmiddellijke vrijlating van Berberoğlu.

Hij voegde eraan toe dat de CHP het Nederlandse parlement gecontacteerd heeft en riep de Turkse overheid op om onmiddellijk bekend te maken wie aan de Nederlandse autoriteiten de documenten over de MIT-vrachtwagens gaf.

Veroordeeld

Berberoğlu werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar op 14 juni voor “het lekken van staatsgeheimen” in de zaak over de MIT-vrachtwagens. Hij wordt beschuldigd van het verstrekken van een video, waarin ogenschijnlijk MIT-vrachtwagens met wapens naar Syrië gingen, aan Cumhuriyet.

De Hoge Strafrechtbank in Istanbul oordeelde dat Berberoğlu “bewust een terreurorganisatie heeft geholpen” door het verstrekken van “staatsgeheimen” aan de media nadat gendermarietroepen vrachtwagens nabij de Syrische grens hadden gestopt in 2014.

Hurriyet