Nederland heeft beslist dat de asielprocedure van acht Turkse officieren in de zogenaamde “verlengde procedure” wordt geschoven. Hierdoor zal de IND over 18 maanden beschikken om een eerste besluit te nemen.

De Turkse officieren in kwestie worden ervan verdacht banden te onderhouden met de putschisten van de mislukte staatsgreep op 15 juli 2016. De Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft de officieren in kwestie een toelating gegeven om in Nederland te blijven, tijdens de behandeling van hun asielaanvraag.

De officieren werden in Europa gestationeerd en weigerden gehoor te geven aan het bevel van Ankara om hun buitenlandse post te verlaten en terug naar Turkije te keren. In hun asielaanvraag verklaarden de soldaten dat “ze geen eerlijk proces in Turkije zullen krijgen”.

Bevel

Begin januari besliste de Turkse regering per decreet dat burgers die gehoor geven aan het bevel hun burgerschap kunnen houden. Militairen en burgers die verdacht worden van deelname aan de coup en weigeren om zich op het Turkse grondgebied te begeven, verliezen hun burgerschap.

Boven de wet

Volgens de Nederlandse krant NRC, zijn de Nederlandse autoriteiten niet geneigd om gehoor te geven aan het pleidooi van de Turkse regering om de verdachten uit te leveren. De huidige noodsituatie in Turkije zou hierbij een rol spelen. In een reactie aan NRC zei een Turkse regeringswoordvoerder dat de officieren in Turkije een eerlijk proces zullen krijgen. Hij noemt het “niet acceptabel” dat Nederlandse autoriteiten “een veilige haven bieden aan militairen die denken dat ze boven de wet staan”.

Poging tot staatsgreep

Het Nederlandse ministerie van Veiligheid en Justitie schorste voordien de uitlevering van criminelen naar Turkije, vanwege de continu veranderende situatie in Turkije sinds de poging tot staatsgreep in juli.

Asielrecht staat boven diplomatie

Sharon Gesthuizen (www.nrc.nl)

Nederlands politicus Sjoerd Sjoerdsma (D66), verklaarde dat asielaanvragen niet ondergeschikt mogen worden aan de politiek. Verder bekritiseert hij het ambtsbericht voor Turkije dat volgens hem “achterhaald is”. Volgens Kamerlid Sharon Gesthuizen, moeten de asielaanvragen van de officieren prioritair behandeld worden. Verder verklaarde ze dat asielrecht boven diplomatie staat en dat het hier gaat om mensenrechten en de veiligheid van mensen.

België en Duitsland

Volgens de Nederlandse omroep NOS vroegen meer dan 100 Turkse officieren asiel aan in verschillende Europese landen. Duitse kranten spreken over een veertigtal soldaten die asiel aanvroegen in Duitsland. In België kozen 45 Turkse officieren die op de SHAPE-basis in Mons werden gestationeerd, en 41 in Brussel, ervoor om geen gehoor te geven aan het bevel.

45 van de verdachte officieren waren op het ‘Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE)’ hoofdkwartier werkzaam. (https://shape.nato.int/)

Asielaanvragen

Secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg verklaarde eerder dat verschillende Turkse officieren asielaanvragen hebben ingediend in Europa. “Sommige Turkse officieren die werkzaam waren binnen de NAVO, hebben asiel aangevraagd in de landen waar ze gestationeerd werden”, aldus Stoltenberg.

Hurriyet