De bondgenoten veroordelen de willekeurige luchtaanvallen van het Assad-regime dat gesteund wordt door de Russen.

Alle NAVO-lidstaten spraken hun solidariteit uit met Turkije in navolging van de dodelijke aanval van het Assad-regime op Turkse troepen in Idlib. De Syrische bombardementen hebben donderdag aan minstens 33 Turkse soldaten het leven gekost.

“De NAVO-bondgenoten betuigen hun diepste medeleven aan de 33 Turkse soldaten die donderdag zijn gesneuveld tijdens Syrische bombardementen in Idlib. We hebben ons allemaal solidair verklaart met Turkije,” zei NAVO-hoofd, Jens Stoltenberg, na een spoedbijeenkomst in Brussel.

De bondgenoten hebben “de aanhoudende luchtaanvallen van het Syrische regime en Rusland” ook sterk veroordeeld. Ze roepen Poetin en Assad op om het offensief in Idlib te staken en om het internationaal recht te respecteren.

“De NAVO heeft reeds politieke en praktische steun verleend aan de Turken maar is bereid om nog meer te doen,” benadrukte Stoltenberg. “Deze gevaarlijke situatie moet worden gede-escaleerd om een verdere verslechtering van deze humanitaire situatie te voorkomen. Anders zal er geen humanitaire hulp kunnen worden verleend aan de bevolking van Idlib. Wij dringen aan op een onmiddellijke hervatting van het staakt-het-vuren,” haalde hij aan.

“We hebben bombardementen gezien op burgerdoelwitten met veel humanitair leed als gevolg. Honderdduizenden mensen zijn moeten vluchten uit hun huizen,” klonk het verder.

“De bondgenoten zullen de ontwikkelingen aan de zuidoostelijke grens van Turkije op de voet blijven volgen,” concludeerde hij.

Spoedvergadering

De NAVO heeft vrijdag op verzoek van Turkije een spoedvergadering gehouden naar aanleiding van de dodelijke aanval in de de-escalatiezone van Idlib, net over de zuidgrens van Turkije.

De Turkse soldaten proberen de bevolking van Idlib te beschermen in kader van een overeenkomst met Rusland (2018) waarin daden van agressie in de regio werden verboden.

Desalniettemin kwamen er sindsdien al meer dan 1800 burgers om bij aanvallen van het regime en Russische troepen. Zowel het staakt-het-vuren van 2018 als een ander staakt-het-vuren, dat onlangs op 12 januari van kracht werd, werden met voeten getreden.

Leger van Assad

In de-escalatiezone wonen momenteel 4 miljoen burgers, waaronder honderdduizenden die in de afgelopen jaren werden verdreven door regeringstroepen. Het Assad-regime heeft zijn wapens de afgelopen weken meerdere keren gericht op Turkse soldaten die op vredesmissie zijn in Idlib.

Het oprukkende leger van Assad heeft door de intensivering van aanvallen, 1,7 miljoen burgers verdreven richting de Turkse grens. Turkije heeft sinds de uitbraak van de Syrische burgerloog (2011) bijna 4 miljoen vluchtelingen opgevangen.

Anadolu

O.A.