Maggie De Block: "Mogelijk fraude door producent bij bestelling mondmaskers, "kans miniem dat levering erdoor komt"

Bij de bestelling van mondmaskers België geplaatst heeft, is er ‘mogelijk’ sprake van fraude door een producent in Turkije. Dat beweerde de Belgische minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD).

Het dossier is overgemaakt aan het Brusselse parket, dat voor het internationale luik ondersteund wordt door het federaal parket. Volgens De Block is de kans klein dat de mondmaskers worden geleverd. Ook een aansluitende bestelling door de Vlaamse regering lijkt in het gedrang te komen.

De leverancier heeft in principe nog tot middernacht om de maskers te leveren. “Maar de kans dat dat gebeurt, is miniem”, aldus De Block. Samen met haar beleidscel en de administraties onderzoekt ze alternatieve pistes.

Bij de bestelling van mondmaskers die België geplaatst heeft, is er ‘mogelijk sprake van fraude’ door een producent in Turkije. De kans dat de 5 miljoen maskers nog geleverd worden is volgens de minister van Volksgezondheid De Block ‘miniem’. Ze heeft een klacht ingediend.

Bron: VRT

A.G.