Devlet Bahçeli

Voorzitter Devlet Bahçeli van de MHP zou graag zien dat Meral Akşener het voorzitterschap van haar İYİ-partij naast zich neerlegt en terugkeert naar de Partij voor Nationalistische Beweging.

Op 4 augustus praatte Bahçeli met de pers, nadat Akşener was komen bidden in de Hagia Sophia. “Door dat te doen distantieerde Akşener zich van de alliantie die haar partij sloot met de CHP en (informeel) de HDP. Deze alliantie stemde tegen de omvorming van de Hagia Sophia tot moskee”, aldus Bahçeli.

“Voor mij toont haar bezoek aan dat zij afstand neemt van de alliantie. Voor Meral is dit een positieve ontwikkeling. Ze neemt correct aan dat deze alliantie geen lang leven beschoren is. De alliantie staat al met 1 been in het graf, dus Meral kan beter onmiddellijk naar huis komen. Daar zal ze rust vinden.”

Tijdens de lokale verkiezingen in 2019 steunden de partijen İYİ en CHP elkaars kandidaten. De alliantie behaalde grote successen in de belangrijkere Turkse steden.

De partijen vormden ook een alliantie bij de parlements- en presidentsverkiezingen op 24 juni 2018. De MHP vormde tijdens die verkiezingen een alliantie met de regerende AKP.

Bij de voorzittersverkiezingen van de MHP in 2016 was Akşener de uitdager van Bahçeli. Nadat ze er niet in slaagde het voorzitterschap van hem over te nemen, verliet ze de partij.

Op 25 oktober 2017 kondigde ze de oprichting van de İYİ-partij aan, waarvan zij de voorzitter werd.

K.L.

(Bron: Hürriyet)