Senator John McCain (AFP Photo)

De Amerikaanse senator John McCain heeft tijdens een zitting van de Senaatscommissie voor Defensie, zijn bezorgdheid geuit over het mogelijke risico van een conflict tussen Turkije en Koerdische groeperingen in Syrië.

Verschillende Koerdische groeperingen, die banden onderhouden met de PKK, worden actief door de V.S. gesteund. Senator McCain, die tevens ook voorzitter is van de Senaatscommissie voor Defensie, vroeg aan generaal Votel welke maatregelen hij neemt om een conflict met Turkije te voorkomen. Votel erkende het risico van een mogelijke botsing tussen beide landen en verklaarde: “dat we alle mogelijke stappen ondernemen om dit scenario te voorkomen”.

Generaal Joseph Votel staat aan het hoofd van Centcom, het militair commando van de Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten.

“Ik denk dat u niet beseft hoe ernstig president Erdoğan de YPG dreiging neemt”, waarschuwde McCain.

Ultimatum

De Amerikaanse steun aan de Volksbeschermingseenheden (YPG), een organisatie die de Syrische tak vormt van de PKK, heeft de bilaterale banden tussen Ankara en Washington ernstig verstoord. In die mate dat de Turkse president in februari een ultimatum naar Washington stuurde, waarin hij de V.S. vroeg om te kiezen tussen Turkije en de PYD als bondgenoot.

PKK

Het ultimatum kwam enkele dagen nadat Brett McGurk, de voormalige Amerikaanse gezant voor de bestrijding van ISIS, een bezoek bracht aan het door de PYD gecontroleerde grondgebied.  Op de sociale media verschenen meteen foto’s van het bezoek van McGurk, waarin de gezant voormalige PKK strijders in Syrië ontmoette.

Aanslagen

De YPG heeft vanaf haar ontstaan een vijandige houding ten opzichte van Turkije genomen. De terroristische groepering heeft meermaals de Turkse strijdkrachten in Syrië aangevallen. Verder hebben verschillende militanten, die door de groeperingen werden opgeleid, aanslagen gepleegd in Turkije.

Autonome regio

De PYD/PKK regeert in Syrië over een defacto autonoom gebied en wil een aaneengeschakeld grondgebied in het noorden van Syrië creëren. Turkije en verschillende rebellenbewegingen zijn echter van mening dat er niet gerommeld mag worden aan de unitaire staatsstructuur van Syrië en proberen ook ten alle koste te vermijden dat de PYD een aaneengeschakeld gebied creëert.

Hürriyet