Oppositieleider van de Republikeinse Volkspartij (CHP), Kemal Kılıçaroğlu, heeft dinsdag gezegd dat de president van Turkije onpartijdig moet blijven. Hierbij riep hij opnieuw op tot een referendum dat zal moeten bepalen of de president al dan niet partijdig moet zijn.

“De president moet onpartijdig zijn. Als hij niet onpartijdig is, zal de staat geen zekerheid hebben. In zekere zin is de president de wijze man van de staat. Hij moet eigenlijk een neutraliteitsverbintenis aangaan. Een staatshoofd zou ook geen partijleider mogen zijn,” zei Kılıçdaroğlu op de parlementaire fractievergadering van de CHP in Ankara.

“Laten we een referendum houden over de neutraliteit van de president. Een overweldigende meerderheid zal voor een onpartijdige president stemmen,” voegde hij toe.

Kılıçdaroğlu benadrukte ook dat de president de solidariteit van de Republiek Turkije moet vertegenwoordigen. Volgens hem zal dit nooit lukken zolang een president ook leider is van een politieke partij.

“Benoemt de leider van een partij leden voor het Grondwettelijk Hof? Zo ja, dan kun je de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht niet verdedigen,” klonk het verder.

Turkije staat op het punt om onsamenhangend te worden, zei Kılıçdaroğlu, die zich hekelt aan een “gebrek aan rechtvaardigheid en recht” in Turkije.

De CHP-leider stelde zich ook vragen bij de gevangenneming van bepaalde “intellectuelen”. “De verdoemden zitten in de gevangenis,” haalde hij aan. “Gerechtigheid is niet alleen voor ons, maar voor iedereen,” zei hij.

Gerechtigheid voor 82 miljoen Turkse burgers

“Wij eisen gerechtigheid voor 82 miljoen Turkse burgers en de wereld. Rechtvaardigheid is als de Poolster: het staat stil, maar het universum draait eromheen.” Kılıçdaroğlu zei ook dat de economie sinds de overgang naar het presidentieel systeem, een dalende lijn vertoont.

“Het groeipercentage van Turkije is gedaald. Het nationaal inkomen daalde tot 60 miljard euro, terwijl het inkomen per hoofd daalde tot 8.700 euro. De rentevoeten en de werkloosheid namen toe. Ook de reputatie van Turkije is verslechterd,” voegde hij toe.

De partijleider beweerde ook dat de handelaars, industriëlen en boeren niet in staat zijn om hun belastingen te betalen. De neergang van de economie heeft volgens hem ook invloed gehad op de zelfmoordcijfers en het druggebruik.

“Dit is wat het eenmansregime van Turkije teweeg heeft gebracht,” haalde Kilicdaroglu aan. Hij riep de keizers van de regerende AK-Partij op om twee keer na te denken alvorens te stemmen.

Het bloedbad van Sivas

Op het einde van zijn betoog herdacht Kılıçdaroğlu ook de slachtoffers van het bloedbad van Sivas (1993). Deze brandstichtingsaanval van extremisten op voornamelijk Alevitische gasten in het Madımak Hotel, kostte aan 33 intellectuelen en twee hotelmedewerkers het leven.

“Een bloedbad vond op 2 juli plaats in Madımak. Mensen werden levend verbrand. We zullen dit nooit vergeten of laten vergeten,” aldus de CHP-leider.

Hurriyet

O.A. ✅