Volgens een rapport van Human Rights Watch (HRW) dat donderdag werd gepubliceerd rekruteert de PKK kinderen voor haar gewapende strijd in Syrië.

De NGO documenteerde 29 gevallen in Noord-Irak waarbij Koerdische en Yezidi kinderen gerekruteerd werden bij de Volksverdedigingskrachten (HPG) en de Sinjar Verzetseenheden (YBS). Beide groeperingen werden onder leiding van de PKK opgericht. Volgens de NGO worden de kinderen ook misbruikt als ze de organisatie proberen te verlaten. Human Rights Watch eist de onmiddellijke demobilisatie van de kindsoldaten en is ook vragende partij voor een onderzoek naar het misbruik. Volgens de NGO moeten de groeperingen stoppen met het rekruteren van kinderen en de bevelhebbers straffen die hier geen gehoor aan geven.

0x0-human-rights-watch-says-pkk-affiliated-groups-recruit-children-seriously-abuse-those-wanting-to-leave-1482434219370
Duran Kalkan, één van de leiders van de PKK poseert met kindsoldaten. Verschillende rapporten werden gepubliceerd over gevallen van seksueel misbruik in PKK kampen.

 Oorlogsmisdaad

“De PKK moet stoppen met het rekruteren van kindsoldaten. De bevelhebbers van de PKK en andere met haar verbonden gewapende groeperingen moeten weten dat de rekrutering van kinderen onder de 15 jaar als een oorlogsmisdaad wordt omschreven,” aldus Zama Coursen-Neff, hoofd van de afdeling kinderrechten bij Human Rights Watch. “Jongeren van deze leeftijd mogen niet als militairen gebruikt worden, deze jongeren van schoolgaande leeftijd horen thuis bij hun families.”

Volgens Human Rights Watch hebben verschillende kinderen onder de leeftijd van 15 deelgenomen aan de gevechten. Andere jongeren moesten de checkpoints bemannen of wapens onderhouden. Het rekruteren van kinderen is volgens het internationaal recht verboden, ook als de kinderen in kwestie zich “vrijwillig” aanmelden. Het rekruteren van kinderen onder de 15 wordt door het internationaal recht als een oorlogsmisdaad omschreven.

cocuk-pkk-8
voorbeeld 2

Autoritair regime in Noord-Syrië

De HPG en YBŞ zijn niet de enigste met de PKK gelieerde groeperingen die zich schuldig maken aan oorlogsmisdaden. De Democratische Unie Partij (PYD) wordt al langer bekritiseerd voor haar autoritair optreden in het Noorden van Syrië. Volgens een rapport van het Syrian Network for Human Rights (SNHR) maakt de PYD zich schuldig aan verschillende schendingen van het internationaal recht. Sinds de terugtrekking van de regeringstroepen heeft de PYD een autoritair regime in Noord-Syrië geïnstalleerd dat geen politieke oppositie tolereert. De beweging maakt zich volgens het rapport ook schuldig aan etnische zuivering en het misbruiken van vrouwen en kinderen.

voorbeeld 3
voorbeeld 3

Kinderen worden met geweld ingelijfd

Volgens een ander rapport dat gepubliceerd werd door KurdWatch, een onafhankelijke groep van experten die schendingen van het Koerdisch recht in Syrië onderzoeken,  worden zowel volwassen en kinderen met geweld ingelijfd bij de gewapende vleugel van de PYD, de Volksbeschermingseenheden (YPG).

De PKK wordt zowel door de Europese Unie, de V.S. en Turkije als een terroristische organisatie beschouwd. Ondanks de duidelijke banden tussen beide organisaties beschouwt alleen Turkije de PYD als een terroristische beweging.

Je kan het rapport hier raadplegen.

Sabah