De onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de snelweg die getroffen is door de recente overstromingen en aardverschuivingen gaan door in Düzce, Türkiye, 11 juli 2023.

De verwoestende overstromingen die onlangs verschillende provincies in het Zwarte Zeegebied hebben geteisterd, zijn een grimmig bewijs van de vernietigende kracht van door klimaatverandering veroorzaakte overstromingen en aardverschuivingen.

Een geoloog heeft gewaarschuwd voor de toenemende frequentie en ernst van overstromingen en aardverschuivingen in het Zwarte Zeegebied.

Hij schrijft deze natuurrampen toe aan de wereldwijde klimaatverandering, die van een loutere fantasie is uitgegroeid tot een onmiskenbare realiteit.

De overstromingen die onlangs verschillende provincies in het Zwarte Zeegebied hebben geteisterd, waarbij één persoon om het leven kwam en meer dan 1000 aardverschuivingen werden veroorzaakt, dienen als een grimmig bewijs van de vernietigende kracht van door klimaatverandering veroorzaakte overstromingen en aardverschuivingen.

Geologisch ingenieur professor Osman Bektaş van de Technische Universiteit van Karadeniz, een expert geoloog, heeft de huidige overstromingen en aardverschuivingen in het westelijke Zwarte Zeegebied nauwkeurig geanalyseerd. Hij waarschuwt dat de neerslagpatronen in de regio grilliger zijn geworden en meer impact hebben dan in voorgaande jaren.

“De wereldwijde klimaatverandering heeft directe gevolgen voor onze levensomstandigheden. In de afgelopen tien jaar zijn we getuige geweest van een opmerkelijke verschuiving in de klimaatpatronen in het oostelijke Zwarte Zeegebied en de effecten daarvan worden elk jaar groter. De voortdurende opwarming van de Zwarte Zee versterkt de intensiteit en frequentie van de moessonregens in de zomer. Als gevolg daarvan krijgen kustgebieden te maken met meer neerslag, wat leidt tot de overstromingen waarvan we vandaag getuige zijn en de daaropvolgende toename van het aantal aardverschuivingen. Helaas zal deze trend zich de komende jaren waarschijnlijk voortzetten,” stelde hij.

Risico’s van aardverschuivingen

Bektaş benadrukt dat de wereldwijde klimaatverandering niet langer een hersenspinsel is en dringt er bij de burgers op aan zich bewust te zijn van de gevaren van moessonregens en de daaruit voortvloeiende overstromingen tijdens het zomerseizoen. Hij wijst ook op de risico’s van aardverschuivingen langs snelwegen en op steile hellingen.

“We moeten de waarschuwingen erkennen en opvolgen. Het publiek moet voorzichtig zijn en de nodige voorzorgsmaatregelen nemen. We moeten niet alleen op de overheid vertrouwen voor oplossingen. Als land en als individu moeten we ons aanpassen aan deze realiteit. De wereldwijde droogte, de klimaatverandering en de daaruit voortvloeiende regionale klimaatschommelingen hebben al invloed op ons leven. We moeten maatregelen nemen om deze effecten te verzachten,” benadrukte hij.

Over de aanzienlijke stijging van de temperaturen op aarde zei Bektaş het volgende:

“Wanneer we geologische periodes uit het verleden bestuderen, begrijpen we dat klimaatverandering een inherent onderdeel is van de natuurlijke processen op onze planeet. Menselijke interventie in de wereldwijde klimaatverandering is echter steeds duidelijker geworden sinds de industriële revolutie in de jaren 1800.”

“Bovendien verergert de groeiende wereldbevolking het probleem. De toenemende kooldioxideconcentraties dragen bij aan het broeikaseffect, dat in de 19e en begin 20e eeuw veel minder uitgesproken was. De jaarlijkse stijging van het kooldioxidegehalte heeft geleid tot een grotere opwarming van onze wereld dan verwacht. De aarde is 1,5 graden (Celsius) meer opgewarmd dan voorspeld, wat ons gevaarlijk dicht bij een ramp brengt.”

“Alle landen moeten zich verenigen en maatregelen nemen om de uitstoot van kooldioxide te stoppen of te verminderen. Terwijl sommige landen belangrijke stappen zetten, blijven andere landen helaas achter in hun inspanningen,” concludeerde hij.

Nu de klimaatverandering onze planeet blijft veranderen, is het duidelijk dat er dringend actie moet worden ondernomen op zowel mondiaal als individueel niveau om de verwoestende effecten ervan te beperken en de toekomst van onze planeet en haar bewoners veilig te stellen.

Bron: Sabah