De voormalige leider van de linkse Democratische Volkspartij (HDP), Selahattin Demirtaş, stuurde na een ontmoeting met zijn advocaten in de gevangenis van Edirne een boodschap naar het publiek.

De boodschap van Demirtaş luidde als volgt:

“Ik heb vernomen dat sommige uitspraken die ik heb gedaan tijdens de rechtszitting in Ankara werden verdraaid of verkeerd werden verwoord. Nogmaals voor de duidelijkheid:

“De heer Öcalan heeft nooit een relatie gehad met mij of met mijn partij en Ik heb dus nooit instructies van hem ontvangen. De regering heeft geprobeerd om enkele analyses van PKK-leider Öcalan te presenteren alsof het instructies waren. Zij zijn er echter niet in geslaagd om instructies te vinden die de heer Öcalan aan ons zou hebben gegeven. Zij hebben daarentegen geprobeerd om het Turks-Koerdisch vredesproces te gebruiken als hulpmiddel om te onderdrukken en te chanteren. De heer Öcalan zwicht niet onder deze druk, wij ook niet.

Ik geef deze uitleg als reactie op de beweringen die over mij werden geuit. Alles wat ik tijdens de zitting heb gezegd is 100% waar. Ik heb al deze zaken meegedeeld om aan te tonen hoe onoprecht de houding van de Turkse overheid is tegenover het vredeproces.

Ik presenteer dit met eerbied aan het publiek.”

ANF