De ‘vooruitstrevende’ ideeën van president Recep Tayyip Erdoğan over secularisme zijn een voorbeeld voor de moslimwereld. Dat zegt de Soedanese journalist Mahjub Erwa.

In zijn opiniestuk schreef Erwa: “Vrijdag riepen enkele sheiks op om te gaan betogen voor de Sharia. Ik zou graag met hen in discussie willen gaan. Daarbij maak ik gebruik van de vooruitstrevende denkbeelden over secularisme, zoals die worden vertolkt door respectabele islamitische staatslieden zoals president Recep Tayyip Erdoğan van Turkije en Mahatir Mohamed van Maleisië.”

“Laat ons beginnen met de laatste. Naar verluidt heeft Mahatir een toespraak gehouden over het belang van vrijheid, rechtvaardigheid, bekwaamheid, eerlijkheid en verantwoordelijkheid. Op het einde vroeg één van de sheiks hem: ‘Waarom hebt u niks gezegd over de wet van de Sharia?’ Mahatir antwoordde: ‘Daar heb ik wel degelijk over gesproken.’ Sharia betekent voor Mahatir niet: bepaalde kledingvoorschriften of strafwetten. Voor hem is Sharia: vrijheid, rechtvaardigheid, eerlijkheid. Het betekent: bijstand voor mensen om hun dagelijks leven in goede banen te leiden,” aldus Erwa.

Turks president Erdogan

“Ik hoorde president Recep Tayyip Erdoğan een vooruitstrevende interpretatie geven van secularisme. Toen de tv-presentator hem vroeg wat secularisme voor hem betekende, antwoordde hij: Het betekent niet: tekort aan religie of vijandigheid tegenover religie. De seculiere staat stelt volgens hem iedereen op gelijke voet: moslims en niet-moslims. Het is geen religie op zich, maar een neutrale houding tegenover iedereen, met rechtvaardigheid en gelijkheid als basiswaarden en zonder door een bepaalde ideologische strekking beïnvloed te zijn. Het betekent voor hem dat iedereen op dezelfde manier behandeld wordt, aldus Erdoğan.”

“Dus laat het alsjeblieft duidelijk zijn: religieus-zijn betekent niet dat je bepaalde kleding of een sluier draagt tijdens je gebedsvieringen of dat je mensen vermoordt. De echte manier om religieus te zijn is je te gedragen en het recht op leven van ieder mens te respecteren. Allah is de Heer van alle mensen, niet enkel van de gelovigen. In sommige landen wordt, in naam van de Sharia, geld gestolen, investeringen aan familie of vrienden toevertrouwd en misbruik gemaakt van belastinggeld, terwijl de armen niets te eten hebben en geen gezondheidszorg kunnen betalen. Mijn advies aan die mensen die pleiten voor meer Sharia: de Sharia is diep geworteld in Soedan. We zijn een moslimland. We trouwen conform de Sharia, we leven conform de Sharia, we voeden onze kinderen op conform de Sharia. We geloven in Allah, de heilige boeken en hetgeen in de Heilige Koran staat,” aldus Erwa.

“Wie in de omgeving van het hoofdkwartier van het leger vertoeft, kent de echte Islam, namelijk vrijheid, vrede en rechtvaardigheid. Ze vatten de Islam op zoals kalief Omar: ‘Wanneer maakte je mensen tot slaaf die in vrijheid geboren werden.’ De Troepen voor de Verklaring van Vrijheid en Verandering hebben het ook goed begrepen. Aan de pleitbezorgers van de Sharia vraag ik: doe alsjeblieft niet opnieuw wat het vorige regime ons heeft aangedaan. Het vorige regime zag in de Sharia enkel een weg naar moord, corruptie, uitsluiting, verdrukking en onderdrukking in plaats van een weg naar hervormingen, vooruitgang en rechtvaardigheid. Ze waren dan ook het slechtst denkbare voorbeeld van een theocratie.

Sabah

S.V.R.