De familie van een Turkse slachtoffer van een neonazibende diende een klacht in tegen een inlichtingenofficier die bekende documenten met informatie over de bende had vernietigd. Dit is de zoveelste schandaal inzake inlichtingen en verdoezeling in de zaak.

De Duitse inlichtingendiensten zijn opnieuw het voorwerp van verdoezelingsschandalen inzake de neonazibende National Socialist Underground (NSU) dat betrokken was in de racistische moorden op Turken in het land.

De advocaten van de familie van Mehmet Kubasik die in 2006 vermoord werd door de NSU in 2006, dienden een klacht in tegen Lothar Lingen, een seniorfunctionaris in de Duitse inlichtingendiensten (BFV). Lingen die verantwoordelijk was voor het opvolgen van extreemrechtse groeperingen, wordt beschuldigd van het vernietigen van documenten die meer licht hadden kunnen schijnen op de NSU-moorden. Carsten Ilius, een van de advocaten van de familie Kubasik, zei dat er nieuwe onthullingen waren die meer vermoedens opwekten dat het BFV documenten had vernietigd die de NSU aan de moorden linken.

Ilius zei dat de documenten informatie bevatten over 7 informanten die geïnfiltreerd waren in de extreemrechtse groepering. Hij zei dat de verklaringen van Lingen erop wezen dat inlichtingenofficieren bezorgd waren over een mogelijk onderzoek als bekend werd dat het BFV niet reageerde terwijl ze degelijk informatie hadden over de neonazibende dankzij de informanten.  Ilius zei dat de getuigenis van Lingen in 2014 pas aan het licht kwam na een onderzoek van een parlementscommissie inzake een mogelijke verdoezeling en nalatigheid in de zaak.

Lingen gaf toe dat hij het bevel gaf om de documenten met belangrijke info te vernietigen

De vrouw van Kubasik zei dat ze zich afvroegen of de inlichtingendiensten afwisten van de moord. “Autoriteiten beloofden om de moorden op te lossen maar het lijkt er juist op dat ze bewust de moorden en hun kennis daarvan verdoezelen”, zei ze.

In zijn getuigenis aan de procureurs gaf Lingen toe dat hij de vernietiging van de documenten over de informanten beval maar hij beweerde dat de inlichtingendiensten geen kennis hadden van de NSU en haar misdaden. Hij zei dat hij de documenten vernietigde om te voorkomen dat de inlichtingendiensten onder druk zouden komen te staan in de NSU-zaak als bekend raakte dat ze veel informanten hadden in extreemrechtse groeperingen en het BFV “onnodig een grote last zou dragen”.

Sabah