BERLIJNDe overeenkomst van Turkije met de EU om de vluchtelingencrisis aan te pakken is tot nu toe succesvol, maar beide partijen moeten onmiddelijk stappen ondernemen om te voorkomen dat het instort, aldus een senior Duitse analist op maandag.

“De EU moet vasthouden aan haar verplichtingen. En op het gebied van vluchtelingen betekent dat het helpen van Turkije in het dragen van haar lasten. En zelf de last te dragen, dat bijvoorbeeld een deel van de hervestiging [in Europese landen] vereist”, vertelde Gerald Knaus, directeur van de Berlijnse denktank Europese Stabiliteitsinitiatief, aan de Anatolische Agentschap.

Onverantwoordelijkheid van EU-leiders

Knaus wees de oproepen af van sommige EU leiders die opriepen om de samenwerking met Turkije te beëindigen en beschuldigde hen met onverantwoordelijkheid. “Ik denk dat er een heleboel onverantwoordelijkheid is tussen sommige EU-leiders. Gelukkig zijn de belangrijkste leiders in de belangrijkste landen en Brussel zich ervan bewust dat het verscheuren van de overeenkomst slecht zou zijn voor Turkije en de EU”, zei hij.

visumvrij reizen

Knaus zei dat hij de bezorgdheid niet deelt van sommige politici in Europa over het visumvrij kunnen reizen van Turkse burgers in de Schengen-zone landen. “Dit is iets als Mexicanen, El Salvadoren, Moldaviërs, Albanezen, Serviërs; zij kunnen allemaal visumvrij reizen naar de EU. Al deze landen hebben een BBP zoals Turkije, of veel lager”, zei hij.

Daling in sterfgevallen

Knaus zei dat de overeenkomst tussen Turkije en de EU, bereikt in maart, heeft geholpen in een sterke daling in het aantal illegale overschrijdingspogingen en sterfgevallen in de Egeïsche Zee in de afgelopen vier maanden, evenals het helpen in het nemen van stappen om de omstandigheden van vluchtelingen in Turkije te verbeteren.

“Het is duidelijk een succes als wij kijken naar het aantal mensen die de Egeïsche Zee overstaken sinds de overeenkomst werd gesloten. En als wij kijken naar het aantal mensen die niet verdronken in de Egeïsche Zee, in vergelijking met de periode vóór de overeenkomst”, zei hij.

Overeenkomst nog van kracht

Knaus merkte op dat de overeenkomst nog steeds van kracht is, ondanks diverse meningsverschillen tussen de EU en Turkije. “De EU, Griekenland en Turkije hebben allemaal het belang dat de Egeïsche Zee niet verder wordt gecontroleerd door smokkelaars en dat de dode lichamen van kinderen en anderen niet aanspoelen aan de kust van de Egeïsche Zee”, zei hij.

speciale gezanten voor steun

Knaus stelde voor om speciale gezanten te benoemen om publieke steun op te trommelen voor de overeenkomst tussen de EU en Turkije. Hij zei dat er een Duitse of Europese speciale gezant van hoog niveau aangewezen zou kunnen worden met als taak het uitleggen en bepleiten van de overeenkomst met inbegrip van de visumliberalisering aan het Europese publiek en EU-lidstaten. Deze persoon zal ook als contactpersoon kunnen fungeren tussen Ankara en Athene.

Sterke en geloofwaardige ambtgenoot

Deze Europese gezant zou ook een sterke en geloofwaardige Turkse ambtgenoot moeten hebben; iemand die betrokken is geweest bij de onderhandelingen over deze overeenkomst of wie kennis heeft van het vluchtelingenprobleem. Alle concrete problemen kunnen op deze manier opgelost worden.

De vluchtelingenovereenkomst tussen Turkije en de EU, ondertekend op 18 maart, is bedoeld om illegale migratie via de Egeïsche Zee te ontmoedigen door strengere maatregelen te nemen tegen mensenhandelaren en het verbeteren van de omstandigheden van bijna 3 miljoen Syrische vluchtelingen in Turkije.

Versnelling van EU-lidmaatschap

De overeenkomst zorgt ook voor de versnelling van het EU-lidmaatschap van Turkije en het visumvrij reizen van Turkse burgers binnen het Schengengebied, op voorwaarde dat Ankara voldoet aan 72 eisen van de EU.

Ankara heeft aan de meeste eisen voldaan, maar de eisen van de EU voor het veranderen van de anti-terreur wet van Turkije heeft geleid tot een doodlopende weg in de onderhandelingen.

AA