Erdogan onthult buitengewone maatregelen om Turkse lira en spaargeld te beschermen

De Amerikaanse dollar en de euro namen een duikvlucht van meer dan 20% na de verklaringen van president Recep Tayyip Erdoğan, waarin hij Turkijes stappen in de strijd tegen de hoge inflatie en de schommelende wisselkoersen gedetailleerd uiteenzette.

“Turkije zal niet langer een land zijn dat afhankelijk is van import”, zei Erdoğan eerder op de dag in een verklaring.

Tijdens een persconferentie na de kabinetsvergadering in het presidentieel complex in Ankara, benadrukte de president dat Turkije vasthoudt aan zijn nieuwe economische model dat prioriteit geeft aan lagere rentetarieven, veel werkgelegenheid en meer investeringen.

Erdoğan benadrukte ook dat Turkije voorstander is van de vrije markteconomie.

“Turkije heeft niet de intentie of de behoefte om terug te stappen van de vrije markteconomie en het wisselkoersregime,” zei hij.

Turkije zal zich ook blijven houden aan zijn belofte om de Turkse bevolking te beschermen tegen de hoge kosten van levensonderhoud, zei Erdoğan ook.

Geen enkele Turkse burger zal zijn spaargeld van de Turkse lira hoeven over te hevelen naar een vreemde valuta, verklaarde de president verder.

Erdoğan zei ook dat de Turkse regering een nieuw financieel alternatief voorstelt voor het spaargeld van de burgers om hun zorgen over de wisselkoersen – die de voorbije dagen recordhoogtes hebben bereikt – te verlichten.

Geraadpleegd op 21/12/2021 om 8h26.

“Voor exporterende bedrijven die het moeilijk vinden om prijzen te presenteren als gevolg van schommelingen in de wisselkoersen, zullen zij een zogenaamde wisselkoers (future) krijgen via de centrale bank,” legde hij uit.

Hij zei ook dat de stopzetting (inhoudingen) op dividenduitkeringen van bedrijven ook zal worden verlaagd tot 10%.

Het subsidiepercentage van de staat op het persoonlijke pensioensysteem zal aanzienlijk worden verhoogd van 5% tot 30% om het aantrekkelijker te maken, benadrukte hij.

“Met lagere rentetarieven zullen we de inflatie over een paar maanden zien dalen”, voegde hij eraan toe.

Onlangs zei Erdoğan ook dat hij de inflatie in Turkije al eerder tot 4% had verlaagd en dat hij beloofde dat opnieuw te doen, nu het land worstelt met 21% inflatie en stijgende prijzen temidden van de daling van de lira ten opzichte van de dollar.

Economische oorlog

In zijn toespraak op een evenement voor Afrikaanse jongeren op zaterdag zei Erdoğan dat het nieuwe beleidsmodel gebaseerd op lage rentetarieven deel uitmaakt van een “economische onafhankelijkheidsoorlog”, die volgens hem met succes wordt voortgezet.

“Vroeg of laat, net zoals we de inflatie helemaal tot 4% hebben verlaagd toen ik aan de macht kwam, zullen we het weer verlagen, we zullen het weer laten dalen,” zei Erdoğan.

“Als God het wil, zal de inflatie binnenkort beginnen te dalen.”

De inflatie daalde in 2011 tot ongeveer 4% en begon vanaf 2017 geleidelijk te stijgen. In november steeg de inflatie met 3,5% tot 21,3% op jaarbasis.

Donderdag kondigde Erdoğan een verhoging van het minimumloon met 50% aan, waarvan algemeen wordt verwacht dat het de totale inflatie van de consumentenprijzen met 3,5 tot 10 procentpunten zal doen stijgen.

Op het dieptepunt had de lira dit jaar ongeveer 55% van zijn waarde verloren, waarvan 37% in de afgelopen 30 dagen.

Erdoğan herhaalde zijn standpunt dat de rentetarieven inflatie veroorzaken en voegde eraan toe dat hij de Turken niet zal laten “verpletteren” onder de rentetarieven.

Turkije streeft naar een nieuw economisch model gebaseerd op lagere rentetarieven, wat volgens Erdoğan de productie, werkgelegenheid, export en groei zal stimuleren.

De president heeft opgeroepen tot “geduld” en betoogd dat zijn aanpak Turkije uiteindelijk minder afhankelijk zal maken van externe factoren zoals de omvang van buitenlandse investeringen en de prijs van basisgoederen.

Bron: Sabah