Twaalf leden van een criminele bende die Syrische kinderen dwong te bedelen in de straten van Istanbul werden op 11 september opgepakt ten gevolge van een grootschalige politieactie. Het onderzoek werd gestart nadat er heel wat kritiek kwam op Syrische kinderen, waarvan de meesten niet ouder zijn dan de burgeroorlog in Syrië zelf, die gedwongen zouden worden te bedelen na tijdelijk te zijn weggegeven door hun families in ruil voor 1000 Turkse lira.

Er werden tezelfdertijd op verschillende adressen in Istanbul invallen gedaan. Een totaal van 36 kinderen werden opgepakt door de politie aan verschillende metro- en busstations. Sommigen onder hen slaagden er echter in alsnog te ontsnappen.

De kinderen getuigden van de soms verschrikkelijke omstandigheden waarin zij moesten (over)leven onder invloed van de bende.

De kinderen beweerden dat ze regelmatig in elkaar werden geslagen als zij niet ten minste 100 Turkse lira bijeen hadden gebedeld aan het einde van de dag. Als straf kregen ze dan vaak geen eten en drinken.

 

Hurriyet