“Tot in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk werd het incident gedeeld. Ik werd overladen door berichten, maar niemand, buiten mijn dichte omgeving, kent het echte verhaal.”

De 21-jarige Bilal Can kwam in het oog van de storm terecht nadat hij recent werd veroordeeld wegens het onterecht misbruiken van vennootschapsgoederen.

Met een deel van het geld trok hij naar Dubai, waar hij een luxueuze vakantie beleefde. Hij vertelt nu hoe zijn vader Y.B. hem erin geluisd heeft.

Een werkstraf van 60 uur en het terugbetalen van 55.803,93 euro. Dat is de straf die Bilal Can (21) begin juni opgelegd kreeg wegens het misbruiken van vennootschapsgoederen. Een straf die hij zelf maar moeilijk kan aanvaarden.

“Naast het feit dat ik er door mijn eigen vader ben ingeluisd, vind ik het jammer dat de rechtbank niet heeft willen inzien wat voor frauduleuze man hij is. Jarenlange oplichterij, waarvoor hij zelfs veroordeeld werd, en valsheid in geschrifte die zelfs door de rechtbank erkend werden, bleken niet voldoende om hem schuldig te achten”, reageert Bilal.

Schulden, schulden, schulden

Op 18-jarige leeftijd werd hij onverwachts en tegen zijn zin zaakvoerder van een bedrijf van zijn vader.

“Dat deed hij niet uit medelijden, zoals hij zelf beweerde, maar uit noodzaak omdat hij in de problemen was gekomen. Als zoon vertrouwde ik mijn vader, maar amper een week later kreeg ik een brief in de bus waarin stond dat ik 98.000 euro schulden had.”

Bilal confronteerde zijn vader, maar die ontkende. “Ik had tranen in mijn ogen. Een 18-jarige jongen, met zo’n schuldenberg. Dat heeft een grote impact. Maar hij slaagde erin, vraag me niet hoe, om die schulden af te betalen.”

Enkele weken later, het vorige bedrijf was dan al failliet verklaard, vroeg hij Bilal opnieuw om samen een bouwbedrijf op te starten.

“Dat was vlak voor corona. Ik was op papier voor 99 procent actieve vennoot, hij voor 1 procent stille vennoot. Maar hij vertelde mij dat hij al het werk op zich zou nemen. Hij sloot contracten af, uiteraard opnieuw onder mijn naam en met mijn handtekening zonder dat ik ervan wist. Het geld dat binnenkwam, stak hij zo goed als allemaal in eigen zak. Maar belastingen, sociale bijdragen of schulden betalen, dat gebeurde niet. En ik kwam opnieuw in de problemen terecht.”

Dubai

Voor Bilal was de maat vol, dus besliste hij om niet meer met zijn vader samen te werken.

“Het geld dat op de rekening van het bedrijf stond, heb ik gebruikt om schulden die hij gemaakt heeft af te betalen. Ook deurwaarders kregen hun geld. Toen mijn vader dit vernam, werd hij razend. Hij ging naar mij op zoek en liet aan iedereen weten dat hij mij kapot ging maken.”

Bilal contacteerde de bank en vroeg of hij het overige geld, zo’n 15.000 euro, mocht gebruiken.

“Toen ze toestemden ben ik met een vriend naar Dubai gegaan. We zijn inderdaad bij Salt Bae gaan eten, maar ik heb er slechts 250 euro uitgegeven. En die dure wagens die ik huurde, dat kon ik regelen voor een prijsje. Van prostituees is zelfs geen sprake.”

Na drie weken werd opeens de rekening van Bilal geblokkeerd. “De zaak was overgedragen naar iemand anders en ik was ontslagen. Mijn handtekening werd vervalst in dat contract, want het werd ondertekend toen ik op reis was.”

De rechter erkende de schriftvervalsing, maar oordeelde dat die niet gebeurde om schade te berokkenen, wel om het bedrijf veilig te stellen aangezien Bilal als zaakvoerder naar het buitenland vluchtte en geen leiding gaf.

Begin juni stonden vader en zoon oog in oog met elkaar in de rechtbank.

“Hij vertelde met een uitgestreken gezicht dat hij mij nooit in de problemen zou brengen en dat hij mij graag zag. Maar hem al die leugens horen vertellen, dat deed mij echt pijn. Ik heb zelfs even de zaal moeten verlaten omdat ik gechoqueerd was door wat hij allemaal vertelde.”

Ondanks de veroordeling en de manier waarop zijn vader hem behandelde, blijft Bilal strijdvaardig, ondanks de schuldenput van om en bij de 75.000 euro.

“Ik wil dat mensen mijn kant van het verhaal horen. Mijn vader heeft mij, zijn bloedeigen broers en heel wat andere familieleden en vrienden belazerd. Ik ben gelukkig jong en zal dit wel te boven komen, samen met de mensen die écht weten wat er allemaal gebeurd is. Maar mijn vader, die heeft niemand meer. Die zit thuis alleen.”

Bron: Nederlandse media