Sebastian Kurz, Oostenrijks politicus en kanselier, bekend om zijn anti-Turkse houding, dreigde ermee een van de grootste Oostenrijkse Moskeeën te sluiten. Het gaat om de Fatih Moskee in Homburg. Daarnaast dringt Kurz aan voor een strengere controle op vlak van staatssubsidies uitgaand naar Moslimorganisaties.

Kurz, bekend om zijn Islamofobie en anti-Turkse houding, had in 2016 heel wat kritiek op een openbaar evenement dat gehouden werd in een Moskee. Tijdens dat evenement werden onder andere kinderen verkleed als Turkse soldaten, deel uitmakend van een toneelshow, waarin de slag om Gallipoli werd nagespeeld.

Kurz: “Het evenement dat plaatsvond in de Moskee heeft geen enkele plaats in Oostenrijk. Voor dit soort wanpraktijken geldt een absolute nultolerantie in ons land. De regering zal hier met volle kracht op reageren!”

Kurz, 31 jaar oud en (extreem) rechts politicus, geeft aan dat de Moskee, indien men de Oostenrijkse wetgeving volgt, gesloten moet worden.

Zijn stafchef, Gernot Bluemel, geeft aan een grondig onderzoek aangevraagd te hebben door de “Autoriteit voor Religieuze Zaken”.

De foto´s van het evenement, gepubliceerd in het weekblad Falter, tonen aan hoe verschillende jongens van jonge leeftijd marcheerden in camouflage-uniform, de Turkse vlag groetten en wapperden en ten slotte hoe zij dood speelden.

De Slag om Gallipoli (bekend als de Slag om Canakkale in Turkije) vond plaats in 1915-1916. De Ottomanen slaagden er in Gallipoli in de geallieerden af te weren:

De Turkse relaties met Oostenrijk staan reeds sinds langere tijd onder druk, onder andere door Kurz die steeds weer oproept tot het afbreken van de Europese onderhandelingen met Ankara betreffende de toetreding tot de EU.

Sabah