SERKAN DEMİRTAŞ

“Week na week zijn de gebeurtenissen gedaald van kwaad naar erger. Turkije scoort lager op de rechtsstatelijke ladder, alsook in de graad van de vrijheid van pers. “Totdat wij een ommekeer zien in deze verlaging van de standaarden is er geenszins sprake van hierover een nieuw agendapunt te maken”, verklaarde Turkije-rapporteur Piri, doelend hiermee enkel een tijdelijk einde te brengen aan de gesprekken tot toetreding en niet het hele dialoog met Turkije.

Eerste keer

Desondanks dat de uitgebrachte stem [voor de toetredingsonderhandelingen te bevriezen] serieuze gevolgen zal teweegbrengen, zal het de eerste keer zijn in de expansie van de Europese Unie dat toetredingsgesprekken met een kandidaat lidstaat een halt worden toegeroepen. Tegelijkertijd toont dit gebeuren een slecht vooruitzicht in de toetreding van Turkije als lidstaat van de EU.

Verkiezingen 2017

De uitkomst van de stemming zal ook de intenties blootleggen van de politieke partijen van Europa en hoe zij verschillen met hun nationale overheden wanneer er beslist zal worden over de resoluties. Verder zal het resultaat ook significant zijn voor de volgende verkiezingen in 2017, zeker wanneer we er rekening mee houden dat de populistische partijen hoogstwaarschijnlijk zullen winnen.

Doodsteek

Het zou ook de doodsteek kunnen betekenen in de onderhandelingen over de repatriëringovereenkomsten en als keerzijde de opheffing van de visumplicht. Wat nog meer zorgen baart is de mogelijke opheffing van de migratieafspraken, iets wat een mogelijk onherstelbare schade zal opleveren in het Ankara-Brussel dialoog.

Dubbele standaarden van Europa

Het is juist te stellen dat niet alles in Turkije de goede weg op aan het gaan is en zij die deze [Hurriyet] nieuwspagina volgen zijn op hoogte van deze situatie. Echter is het ook zo dat de EU, het Europees Parlement en andere Europese instellingen zich ook zouden moeten engageren in zelfkritiek en het hanteren van dubbele standaarden die zij Turkije opleggen sinds de gesprekken over het volwaardig lidmaatschap begin 2005.

Gepast antwoord

Het zou hun ook niet ontsieren zichzelf hierbij in vraag te stellen over hun “te zwak”, “te laat” beleid in het verschaffen van een gepast antwoord in het licht van de mislukte coup, die de bron was voor vele frustraties in Turkije en zelfs binnenin de EU kringen. Dit bewust vergeten om zich enkel te richten op één enkel aspect van de hele discussie zou een enorme misstap zijn van hunnentwege.

Europese wetgevers zouden een kans moeten geven in het al gepresteerde werk van de Raad van Europa, die duidelijk een voorkeur gaf bijstand te verlenen aan Turkije, in het nazorg van 15 juli. In plaats van deze weg te volgen hebben de Europese instellingen de voorkeur uitgedrukt de Turkse regering te bekritiseren.

In de huidige stand van zaken zal de stemming van de Europese Parlementariërs, die in de richting gaat van de bevriezing, geen enkele druk kunnen uitoefenen op Turkije. Het zal enkel een echo stem geven aan de populisten, discriminerende en radicale partijen in Europa.

SERKAN DEMİRTAŞ

Hurriyet

Opgelet. De redactie van de Jonge Turken neemt geregeld opiniestukken over van de oppositiekrant Hurriyet en de regeringsgezinde krant Sabah om een genuanceerder en evenwichtiger verhaal te brengen over het land.