Een PKK-sympathisant houdt een vlag van vast van terreurleider Abdullah Öcalan.

De Belgische regering blijft de PKK als terroristische organisatie beschouwen. Dat zegt Philippe Goffin (MR), minister van Buitenlandse Zaken, nadat het Hof van Cassatie (het hoogste rechtscollege in België) eerder had beslist dat de groepering volgens hen ‘geen terreurgroep is’.

In een statement benadrukt minister Goffin dat de uitspraak zeker niet betekent dat het gerecht leden van de PKK-terreurbeweging niet meer kan vervolgen en dat het arrest van het Hof van Cassatie “geen afbreuk doet aan het vermogen van de Belgische staat om zijn internationale verplichtingen in de strijd tegen het terrorisme na te komen”.

De gerechtelijke beslissing kan gevolgen hebben voor de diplomatieke betrekkingen tussen België en Turkije. België is onder meer afhankelijk van de Turken voor de opvolging van Syriëstrijders die nog in de streek verblijven. Daarom schrijft de minister in zijn persbericht dat België vastberaden is en blijft om zijn relaties met Turkije te onderhouden.

Philippe Goffin (MR)

Goffin benadrukt dat het standpunt van de Belgische regering “ondubbelzinnig” is, en dat de regering zich op de lijn van de Europese Unie en landen als de Verenigde Staten en Canada zet: “De PKK is een terroristische organisatie”.

Goffin legt uit wat dat concreet betekent: “België zal de opname van de PKK en de andere terroristische groepen zoals het DHKP/C et de TAC op de Europese lijst van personen, groepen en entiteiten die betrokken zijn bij terroristische daden blijven verdedigen en zijn justitiële autoriteiten zullen blijven samenwerken met hun Europese en andere partners die betrokken zijn bij de vervolging van personen bij de PKK, zoals zij dat al jaren doen.”

Context 

De uitspraak van het Hof van Cassatie (het hoogste rechtscollege in België) is het eindpunt van een jarenlange juridische slag. Die begon met een gerechtelijk onderzoek naar banden tussen Koerden en organisaties zoals de Koerdische media Mesopotamia en ROJ-TV (zie foto hieronder) uit Denderleeuw met de terreurgroep PKK. Die zouden onder meer terroristen hebben geronseld.

Nadat het Brusselse gerecht beslist had dat die personen en organisaties niet vervolgd konden worden op basis van de antiterreurwetten omdat de strijd in Turkije beschouwd wordt als een gewapend conflict en dus niet als terreur. Het federaal parket had daartegen beroep aangetekend en krijgt dus ongelijk van het Hof van Cassatie. De uitspraak houdt de justitie evenwel niet tegen om onderzoeken te voeren naar mensen of organisaties die strafbare feiten plegen of plannen.

Terroristische groepering

In totaal zijn er bij het geweld al meer dan 40.000 doden gevallen. De meesten daarvan zijn Turkse Koerden en dan ook veel burgers. Anderzijds voerde de PKK aanslagen uit op Turkse militairen en ambtenaren, maar ook tegen toeristische centra. De PKK wordt door de EU, de Verenigde Staten, Canada en de Verenigde Naties beschouwd als een terroristische groepering.

Belga, VRT