De wetenschappers noemen het vergeten continent Balkanatolia. Ongeveer 34 miljoen jaar geleden daalde de zeespiegel en kon zich zo een landbrug vormen tussen Azië en Europa.

Een academisch team bestaande uit Turkse, Amerikaanse en Franse wetenschappers heeft een door Turkije gedomineerd continent ontdekt dat ongeveer 40 miljoen jaar geleden is verdwenen.

Het team heeft het continent de naam “Balkanatolië” (“Balkanadolu” in het Turks) gegeven, aangezien het de Balkan en Anatolië omvat.

De auteurs van de studie, gepubliceerd in het tijdschrift Earth Science Reviews, legden uit dat het Balkanatolië continent Aziatische zoogdieren, die eerder van de naburige continenten waren afgesneden, in staat kan hebben gesteld Europa ongeveer 34 miljoen jaar geleden te koloniseren, meldde het Turkse dagblad Akşam.

Volgens het team heeft een grote ijstijd 34 miljoen jaar geleden waarschijnlijk geleid tot de vorming van de Antarctische ijskap, waardoor de zeespiegel daalde en Balkanatolië met West-Europa werd verbonden.

Daarna verdween meer dan tweederde van de zoogdieren in Afrika en op het Arabisch schiereiland tijdens de overgang van het Eoceen naar het Ligoceen (55 tot 34 miljoen jaar geleden), die werd gekenmerkt door een wereldwijde afkoeling en een daling van het zeeniveau.

Ook in Eurazië leidden deze wereldwijde milieueffecten tot het massale uitsterven van mariene organismen, planten en landdieren, bekend als de “Grande Coupure”.

Gastheer van een verscheidenheid aan soorten

40 miljoen jaar geleden lag er een continent tussen Europa, Afrika en Azië. Het herbergde tal van exotische dieren. En het vormde mogelijk de doorgang voor Aziatische dieren naar Zuid-Europa, blijkt uit nieuw onderzoek.

Gedurende miljoenen jaren tijdens het Eoceen vormden West-Europa en Oost-Azië twee verschillende landmassa’s met een zeer verschillende zoogdierfauna.

In de Europese wouden leefde bijvoorbeeld een inheemse fauna zoals de paleotheres, een uitgestorven groep die in de verste verte verwant was aan de hedendaagse paarden maar meer leek op de hedendaagse tapirs, terwijl Azië een meer diverse fauna kende, waaronder zoogdierfamilies die tegenwoordig op beide continenten voorkomen.

In de gebeurtenissen die de Grande Coupure worden genoemd, ongeveer 34 miljoen jaar geleden, werd West-Europa gekoloniseerd door latere Aziatische soorten, wat leidde tot een massale vernieuwing van de gewervelde fauna en het uitsterven van inheemse zoogdieren.

Fossielen die in de Balkan zijn gevonden wijzen echter op een vroegere kolonisatie, waarbij Aziatische zoogdieren in Zuid-Europa werden aangetroffen tussen 5 en 10 miljoen jaar vóór de Grande Coupure, hetgeen wetenschappers in verwarring bracht.

Het bewijs van de soortenrijkdom van Turkije: Büyükteflek

Het team van Franse, Amerikaanse en Turkse paleontologen en geologen, onder leiding van onderzoekers van het Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek (CNRS), denkt het antwoord te hebben gevonden.

De wetenschappers hebben in Turkije een nieuwe fossielenbank ontdekt, Büyükteflek genaamd, die 38 tot 35 miljoen jaar oud is.

De bodem bevat zoogdieren van Aziatische oorsprong en de vroegste fossielen die ooit in Anatolië zijn ontdekt. Bovendien vonden de onderzoekers in het gebied kaakfragmenten van brontotheres, een op grote neushoorns gelijkend dier dat aan het eind van het Eoceen uitstierf.

Dit bracht de wetenschappers tot de conclusie dat Balkanatolië zo’n 40 miljoen jaar geleden werd gekoloniseerd door Aziatische zoogdieren als gevolg van geografische veranderingen die nog niet volledig worden begrepen.

Als gevolg daarvan, aldus de onderzoekers, verlaagde ongeveer 6 miljoen jaar later een grote ijstijd het zeeniveau, waardoor Balkanatolië met West-Europa werd verbonden en Aziatische zoogdieren het continent konden koloniseren, aldus de studie.

“Wij tonen aan dat dit verspreidingsgebeuren vermoedelijk de faunale transformaties in West-Europa inluidde die voorafgingen aan de Grande Coupure, en daarom aangeeft dat de geschiedenis van de soort reeds begon in het midden Eoceen van de zuidelijke route van Eurazië,” schreven de auteurs van de studie.

Bron: Sabah